C:s plan för bättre mottagande av flyktingbarnen

Publicerad 2016-02-03

Anders W Jonsson, tf partiledare för Centerpartiet.
Anders W Jonsson, tf partiledare för Centerpartiet.

Centerpartiet kräver att regeringen genomför flera reformer för att förenkla mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Partiet vill bland annat slopa kravet på högskoleutbildning när kommunerna anställer personal i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

– Det kom 35 000 barn förra året och det krävs akuta åtgärder, säger vice partiledaren Anders W Jonsson (C).  

På fredag inleds Centerpartiets kommundagar i Karlstad. Där ska partiledningen presentera flera politiska förslag, bland annat ett paket som rör mottagningen av ensamkommande flyktingbarn. Förra året skedde en markant ökning när det kom cirka 35 000 till Sverige. Det har satt hård press på landets kommuner, som har ansvar för barnen.

Enligt vice partiledare Anders W Jonsson har det lett till att socialtjänsten på många håll går på knäna. Han menar att mottagandet av barnen måste bli enklare, billigare och snabbare.

– Socialtjänstens verksamhet är inte riggad för den situation som vi hamnat i utan för att klara kanske en tiondel. Vi har försökt hitta de ventiler som finns som man kan öppna för att få det här att fungera bättre, säger han.

Vill slopa krav

C-ledningens nya paket innebär bland annat att man backar på en reform som genomfördes av Alliansregeringen. Då infördes krav på att de som arbetar med barn och unga i myndighetsutövande funktioner i socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning. Nu vill man att kravet slopas under fem år när kommunerna ska anställa den nya personal som behövs på många håll.

– Målet var att höja kompetenskraven och det var rätt tänkt då. Men i dag fungerar inte det. Vi tror inte alls att det kommer sänka kvaliteten. Det är snarare så att man därmed höjer den, för de socialsekreterare som jobbar i dag går på knäna vilket leder till sjukskrivningar och väldigt långa väntetider, säger Anders W Jonsson.

Han menar dock att det kommer att krävas kvalificerade människor som kan ta jobben.

– Men det kan vara beteendevetare och människor som har en omfattande erfarenhet av att jobba med barn som kan plockas in för att avlasta socialsekreterarna.

Dessutom vill C att svenska myndigheterna ska kunna dela uppgifter om barnen med varandra, något som i dag inte är möjligt. Man vill att det i utlänningsdatalagen ska slås fast att mindre känslig information ska kunna delas. Man menar att det skulle leda till rejäla kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

– Följer man ett ensamkommande flyktingbarn i dag får de först träffa flera myndigheter och svara på samma frågor om vilka de är, varifrån de kommer och vad de har för bakgrund. Då har vi ett förslag om att riva barriärerna vad gäller uppgifter mellan myndigheterna. Sedan kan man inte riva allt, för det finns saker som man inte vill berätta för en myndighet men vill säga till en annan, säger Jonsson.

Kommer ta upp i samtal med regeringen

Den tredje punkten har som mål att få fram fler så kallade familjehem, där flyktingbarn tas emot i någons hem. C vill fortfarande att det ska ske en utredning kring boendet, men vill slopa kravet på utbildning för de som vill ta in någon i sitt hem.

– En av de riktigt svåra situationerna är att väldigt många ensamkommande flyktingbarn hamnar på HVB-hem, den mest kvalificerade omhändertagandefunktionen vi har av ungdomar. Det beror delvis på att vi har en brist på familjehem. Det är väldigt dyrt och kostar 3 000-4 000 kronor per natt. Familjehem är betydligt billigare, säger Anders W Jonsson.

När förslagen har presenterats för partiet kommer C-ledningen att föra fram dem i sina kontakter med regeringen.

– Vi utgår ifrån att regeringen så snabbt som möjligt kommer sätta sig ned med riksdagspartierna och diskutera hur vi ska hantera den här akuta situationen som vi i dag står inför i Sverige, säger Jonsson.