Magdalena Andersson ser Trump som ekonomisk risk

avAnette Holmqvist, Jonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Svensk ekonomi går starkt, enligt finansminister Magdalena Andersson. Årets resultat visar ett överskott på tio miljarder.

– Två år med mig som finansminister och två år med överskott i de offentliga finanserna, säger hon.

De ekonomiska risker hon pekar ut handlar om hushållens skulder – och Donald Trump.

Foto: Ola Axman
Finansminister Magdalena Andersson (S).

Magdalena Andersson (S) inledde sin prognosdragning på regeringskansliet Rosenbad med att måla en ljus bild av läget för Sveriges ekonomi.

Hon slog sig för bröstet och menade att två år i rad har hon kunnat redovisa ett överskott på runt tio miljarder kronor.

– Det betyder att vi har två år med mig som finansminister och två år med överskott i de offentliga finanserna.

Finansministern menade att det framförallt har tre förklaringar:

– Regeringen har ett tydligt jobbfokus med 120 000 fler sysselsatta och sjunkande arbetslöshet, vi har en systematisk kostnadskontroll till exempel för sjukförsäkringen och ensamkommande flyktingbarn och vi för en stram och ansvarsfull finanspolitik, framhöll Andersson.

Hon slog fast att kostnaderna för sjukskrivningar och migration är lägre än vad man tidigare beräknat och framhöll också att arbetslösheten beräknas landa på 6,2 procent 2020, det år regeringen menar att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet.

Klyftor oroar

Andersson menade dock att det fortsatt finns stora utmaningar, däribland utvecklingen med ökade klyftor.

Hon framhöll att det därför införs ett nytt moment i den prognos över svensk ekonomi som finansdepartementet presenterar på tisdagen.

Till Aftonbladet sa hon före presentationen att regeringen kommer att börja följa utvecklingen av klyftorna.

– Vi kommer att visa prognoser över inkomstutvecklingen. Den utveckling vi ser med ökade klyftor är helt oacceptabel. Det drar isär människor i vårt land, det drar isär land och stad, det gör att vi hamnar längre ifrån varandra, säger Magdalena Andersson.

Hon menar att ökade klyftor också hotar ekonomin i ett större perspektiv. Det nya momentet i prognosen ska vara ett sätt att sätta fokus på det.

Trump en ekonomisk risk

Magdalena Andersson fick frågor om vilka ekonomiska risker hon ser. När det kommer till svensk ekonomi handlar det främst om hushållens skuldsättning och utvecklingen på bostadsmarknaden, framhöll hon.

Utanför Sveriges gränser handlar det om saker som valet av Donald Trump som USA:s näste president och Storbritanniens beslut om att lämna EU.

– Vilken handelspolitik som Trump kommer att bedriva som president påverkar svenska företag. Även brexit påverkar. Vi ser en del kvarvarande osäkerhet inom euro-området. För en del banker ligger dåliga lån kvar och statsskulden ligger högt i euro-området, säger Andersson.

Kommunpengarna fördelade

De tio miljarder som kommuner och landsting får som kompensation för flyktingmottagandet i år är nu färdigfördelade, enligt Andersson. Några kommuner får mer pengar än vad som tidigare sagts, eftersom de tagit emot fler nyanlända än vad som sades från början. Andra som tagit emot färre får mindre pengar.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM