MP:s miljöoffensiv - åtgärder mot vattenbristen

avPär Karlsson

SAMHÄLLE

LINKÖPING. Myndigheter larmar om att stora delar av Sverige hotas av vattenbrist i sommar till följd av för lite regn och snö.

Nu vill Miljöpartiet försöka sätta vattnet i mitten av den politiska debatten.

– Vattenbristen slår både mot lantbruket och människor som planerar för sommaren, säger språkröret Gustav Fridolin (MP).

Foto: STEFAN JERREVÅNG
Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

Under våren har en lång rad myndigheter slagit larm om att stora delar av Sverige hotas av vattenbrist i sommar. Orsaken är att det regnat och snöat för lite de senaste två åren. I dag är det bara 14 av landets 290 kommuner som har normala nivåer av grundvatten i marken.

På flera håll i landet har bristen redan fått konsekvenser. Gotland, Halmstad, Laholm och södra Öland har redan beslutat om bevattningsförbud i sommar.

Samtidigt uppmanar myndigheter alla att göra vad de kan för att spara vatten och att förbereda sig för en eventuell vattenbrist till sommaren.

Inför Miljöpartiets kongress, som inleds i dag, presenterar nu partiledningen en åtgärdsplan för att säkra det svenska dricksvattnet framöver. Det handlar bland annat om en mer planerad vattenförsörjning i landets kommuner och satsningar på vatten fritt från gifter.

MP ska fokusera på vattenfråga

Enligt språkröret Isabella Lövin, som också är klimatminister, hör frågan om det svenska vattnet hemma mitt i den politiska debatten. Hon kallar det en överlevnadsfråga.

– Miljöpartiet vill fokusera på den här frågan och se till så att det finns tillräckligt med resurser i kommuner och länsstyrelser för att planera ordentligt för vattenförsörjning. Vi vill också titta på vilka innovationer man kan göra och vilka insatser vi kan göra för att spara vatten, säger hon.

MP:s andra språkrör, Gustav Fridolin, säger att det i dag ännu inte går att koppla ihop vattenbristen i Sverige med klimatförändringar.

– Men vi ser ju att vi har mer torka i världen generellt. Vi har vant oss vid att tänka på det som något som händer i andra länder långt borta. Men torkan drabbar ju också utvecklade länder. Vi ser det i Kalifornien, Australien och Spanien. Och i Sverige ju så är det bara 14 kommuner som har normala grundvattennivåer. Det slår både mot lantbruket och mot människor som planerar för sommaren.

Isabella Lövin säger att man kan vara helt säker på att klimatförändringarna kommer att påverka vattenförsörjningen i Sverige framöver. Hon säger att regeringen följer situationen, men kommer att behöva göra mer.

– Bland annat så har vi avsatt pengar och medel till klimatanpassning där förstås vattenförsörjningsfrågan är väldigt viktig. Sedan handlar det om vilket stöd kommunerna behöver, för ytterst är det ju deras ansvar med vattenfrågan, säger hon.

”Det är vår uppgift”

Gustav Fridolin säger sig vara förvånad över att frågan om vattenbristen inte präglar den politiska debatten mer.

– Alla som planerar för bevattningen av kolonilotten eller hur det ska bli i sommarstugan och inte minst lantbrukare som funderar på sina förutsättningar för sitt företag påverkas. Då är vår uppgift att visa att miljöpolitik är just politik. Ska vi möta detta handlar det både om att vi inte förgiftar det vatten vi har, men också det rent praktiska, att vi har vattenförsörjningsplaner och ser till att få mindre vattenförbrukning utan att försämra livskvaliteten för någon när vi bygger.

MP-ledningen har på sistone signalerat att man kommer att fokusera stenhårt på just miljöfrågan framöver. Och just frågan om vattenförsörjningen menar Fridolin är helt naturligt att ta sig an för de gröna.

– Att förebygga klimatförändringarna och säkerställa att vi har ett samhälle som är anpassat för den förändring av klimatet som kommer av de utsläpp som redan har gjorts, är Miljöpartiets uppgift och själ. Och en av de stora anledningarna till att vårt parti bildades.

ARTIKELN HANDLAR OM