Hård kritik mot regeringen i ny myndighetsrapport

Regeringen får hård kritik från Finanspolitiska rådet.

Arbetslöshetsmålet kommer inte att nås och regeringen sparar för lite, anser myndigheten.

– Deras uppgift är att kritisera regeringen och de jobbar väl hårt på att hitta något, svarar finansminister Magdalena Andersson.

Finanspolitiska rådet lämnar varje år en rapport till regeringen om vad de anser om regeringens finanspolitik. Precis som tidigare år får regeringen i årets rapport kritik vad det gäller jobbmålet - att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

”Vi bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU till 2020. Vi menar dessutom att det vore bättre om regeringen omformulerar sitt arbetslöshetsmål till separata sysselsättningsmål för olika grupper, exempelvis asylinvandrare, unga lågutbildade och långtidsarbetslösa.” skriver Finanspolitiska rådet i rapporten.

Myndigheten kritiserar också regeringen för att den inte bedriver en tillräckligt åtstramad finanspolitik när det är högkonjunktur.

”Uppseendeväckande”

”Med hänsyn till konjunkturläget och överskottsmålet borde finanspolitiken vara betydligt mer åtstramande, vilket rådet har påpekat sedan 2014. Men regeringen väljer att i år försvaga de offentliga finanserna. Detta är uppseendeväckande och regeringen bör motivera sin politik samt förklara hur den kan vara förenlig med det finanspolitiska ramverket.” står det i rapporten.

– Man ska spara när det är goda tider, vi menar att regeringen sparar för lite än vad man borde göra enligt överskottsmålet, säger Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet, under en pressträff.

Det faktum att så många ungdomar och nyanlända saknar arbete är mycket oroande, anser han.

– Personligen skulle jag kanske säga det är det största problem vi har, sa han.

Myndigheten konstaterar också att det behövs fler jobb med låga kvalifikationskrav, för att fler ska få arbete, i synnerhet personer som inte är födda i Sverige. En annan kritik som lyfts fram är att regeringen måste bli bättre på att göra tillförlitliga prognoser.

Avfärdar kritiken

Myndigheten har också undersökt vad det skulle få för ekonomiska konsekvenser om marknadshyror införs. Rörligheten på arbetsmarknaden skulle sannolikt öka och tillväxtförutsättningarna förbättras, konstaterar man. Samtidigt skulle en övergång till marknadshyror drabba hushåll med lägre inkomster. För att kompensera krävs det andra åtgärder, som en utbyggnad av bostadsbidraget.

Finansminister Magdalena Andersson (S) avfärdar däremot kritiken om att regeringen sparar för lite.

– De är ganska ensamma om att tycka det. Andra stora internationella institutioner, som OECD, Internationella valutafonden och EU-kommissionen gör bedömningen att regeringens politik är väl avvägd.

Hon delar heller inte Finanspolitiska rådets bedömning om marknadshyror och lyfter fram Finland där hyrorna stigit med 40 procent utan att generera fler hyresrätter, enligt finansministern.

– Vanliga människor har svårt att betala hyran, det riskerar att öka bidragsberoende och det skapar inte fler hyresrätter.

Publisert: