Så förbereder sig Kristersson för att ta över makten

KARLSTAD. Moderaterna gör sig redo för att försöka återta regeringsmakten.

Aftonbladet har kartlagt hur Ulf Kristersson och partiet förbereder sig för ett maktövertagande.

Inom kort ska M-ledningen träffa ett nätverk av gamla statssekreterare från Fredrik Reinfeldts regering, erfar Aftonbladet.

När Ulf Kristersson och delar av Moderaternas partiledning kliver upp på scenen på Scandic Winn i Karlstad återstår det 221 dagar till höstens val. Målet är att Alliansen ska återta regeringsmakten efter fyra år i opposition.

M-ledaren, partisekreteraren Gunnar Strömmer och de vice partiordförandena Peter Danielsson och Elisabeth Svantesson är på plats för det första av en rad ”Town hall”-möten runt om i Sverige.

Inspirationen kommer från brittisk politik och öppna möten som Tony Blair höll på pubar under sin aktiva period.

Efter en kort inledning får publiken på drygt 200 personer ställa frågor under en timme. Allt från pensioner, brottslighet, knark och läget i den svenska åkerinäringen kommer upp.

”Vi måste visa att vi fungerar ihop”

Mötena är ett sätt för partiet att växla upp tempot inför den kommande valrörelsen. Att försöka lämna det turbulenta och krisfyllda 2017 bakom sig.

Men det finns också en annan aspekt - turnén med M-ledningen är även en del i det långsiktiga arbetet inför ett eventuellt maktövertagande i höst.

– Det här är ju en del av det gäng som skulle kunna vara Sveriges nästa regering. Vi måste visa att vi fungerar ihop, säger Kristersson.

Det har gått snart tolv år sedan förra gången M och Alliansen förberedde sig för att äntra Regeringskansliet. Då lades stor möda på att bevisa för väljarna att de borgerliga partierna kunde arbeta tillsammans, något man ofta haft problem med historiskt.

Vid en valseger ska inte bara ministerposter fördelas. På kort tid ska en lång rad poster tillsättas och en budget tas fram.

Inför 2006 bildade Alliansen en äntringsstyrka vars uppdrag var att förbereda tjänstemän och politiker i partierna kring regeringsarbetet - om allt från lagstiftning till budgetprocessen.

Kristersson själv berättar att det redan nu pågår intensiva förhandlingar inom Alliansen inför ett eventuellt regeringstillträde.

– Man måste alltid förbereda sig för det som komma skall om man vinner ett val. Men medan man gör det måste man vara ohyggligt noga, för sig själv och andra, att vi inte tar något för givet innan dess.

Som en del i arbetet, både inom Alliansen och M, studerar man noga vad som gjordes inför valet 2006.

– Det handlar om vad vi ska göra som då och vad vi ska förändra. Det kommer vi ägna mycket möda åt, säger Kristersson.

Ingen äntringsstyrka denna gång

Han är övertygad om att varken M eller Alliansen kommer att behöva bevisa för väljarna på samma sätt att man kan regera. Det är inte aktuellt att bilda en ny äntringsstyrka.

– Men vi kommer bedriva äntringsförberedelser i någon form. Exakt hur det ska gå till diskuterar vi. Vi kommer att ha gemensamma förberedelser på olika sätt. Vi kommer att återkomma tillsammans när vi tycker att vi är så pass färdiga med dem att vi kan berätta vad som händer.

Rent politiskt diskuterar man också hur mycket gemensamma reformförslag som ska presenteras och hur mycket partierna ska få solospela. Enligt Kristersson finns hela spektrumet från att ha hela den politiska dagordningen färdigförhandlad innan valet, eller att bara meddela att man vill regera ihop.

– Jag skulle tro att vi landar någonstans där mitt emellan, säger Kristersson.

Det senaste åren har både M och Alliansen vid flera tillfällen dömts ut. Under 2017 genomgick Kristerssons parti en långdragen kris som slutade med ett partiledarbyte. Sprickorna i Allianssamarbetet blev samtidigt synligare än någonsin. Man är fortfarande oense i regeringsfrågan när det gäller hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna.

Men Kristersson säger att de borgerliga partierna, trots de interna grälen förra året, är betydligt bättre förberedda på ett maktövertagande än inför 2006.

– Den gången var vi tvungna att göra allting för första gången, både i sak men också för att göra det trovärdigt för väljarna att det här är fyra partier som på allvar skulle kunna regera. Det är annorlunda nu. Nu handlar det om att visa vilka som är de stora reformområdena där vi tycker att det verkligen måste göras något och där vi på förhand vill säga att Alliansen står gemensamt för det.

Hur förbereder du dig på att bli statsminister?

– Jag har pratat ganska mycket med moderater som har varit statsministrar förut, både Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. Jag har sett dem på nära håll och jag tycker att det finns lärdomar att hämta där. Sedan har jag lärdomar från mina egna fyra år i regeringskansliet.

”Det finns många lärdomar”

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister 2010–2014, lyfter framför allt fram en sak som han vill ta med in i en ny Alliansregering - ett väl fungerande samordningskansli som gör att samarbetet mellan de fyra partierna fungerar.

– Samordningsfunktionen kommer att vara jätteviktig även nästa gång. Det finns många lärdomar där från förra gången och det tittar vi ganska detaljerat på.

Pratar du med folk som var med inför 2006?

– Jag tänker inte nämna några namn men både nu och framför allt längre fram kommer vi att involvera ganska mycket erfarna människor som har sett både framgångar och bakslag. Jag uppfattar att det är många som vill bidra.

Enligt vad Aftonbladet erfar är ett möte med ett nätverk av moderata statsekreterare som arbetade i Alliansregeringen på gång.

I augusti rekryterades Johan Berggren, som tidigare haft tunga roller i Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs staber. I dag är det han som har uppdraget att utbilda tjänstemän och som ska se till att M:s politiska förslag ska vara genomförbara i regeringsställning.

Utöver honom nämns Johan Stuart, som rekryterades som M:s stabschef av Kristersson, som den viktigaste kuggen är det handlar om att hålla ihop Alliansen.

Även partisekreteraren Gunnar Strömmer och chefsjuristen Per Claréus nämns som tunga spelare i arbetet med att förbereda en flytt till Rosenbad.

Innan Kristersson lämnar hotellet i Karlstad betonar han återigen att inga val är vunna förrän rösterna är räknade. Men han slår också fast att tanken på att bli statsminister fanns med redan förra året, när han tackade ja till att bli partiledare.

– Om man inte kan tänka sig att bli statsminister ska man inte bli partiledare i Sveriges näst största parti, säger han.

Publisert: