Miljöpartiet vill riva upp delar av asyllagen i förtid

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
1 av 5

MALMÖ. Till sommaren planerar regeringen att införa en lag som under tre år försvårar för människor att få uppehållstillstånd i Sverige.

Men redan nu flaggar Miljöpartiet att man vill riva upp delar av lagen i förtid.

– Det vore bra om vi kunde avskaffa reglerna om tillfälliga uppehållstillstånd tidigare än så, säger språkröret Gustav Fridolin.

I höstas, när det kom cirka 10 000 asylsökande i veckan, sjösatte regeringen en plan för att kraftigt minska antalet asylsökande som kom till Sverige. Det innebar bland annat id-kontroller på kollektivtrafiken till landet, men även en tillfällig lag som man vill ska börja gälla den 31 maj.

Den innebär att Sverige lägger sig regelmässigt på EU:s miniminivå vilket bland annat betyder tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar, begränsad anhöriginvandring samt skärpta försörjningskrav.

Regeringens besked i höstas mötte skarp kritik inom Miljöpartiet och det fördes fram krav på att de gröna skulle lämna regeringen. Men MP blev kvar och i dag samlades partiet till en dialogkonferens på tre orter i Sverige för att diskutera höstens beslut, hur kapaciteten i det svenska mottagningssystemet ska byggas ut inför framtiden och hur etableringen ska förbättras. Inför mötet har det kommit krav från partiet att kapaciteten måste byggas ut - och det snabbt.

Hoppas riva upp delar av lagen i förtid

Den tillfälliga lagen är planerad att gälla i tre år, med en kontrollstation efter två år. Men de gröna hoppas att den ska kunna avskaffas "så fort som möjligt", i alla fall delar av den.

Språkröret och utbildningsminister Gustav Fridolin pekar framför allt ut tillfälliga uppehållstillstånd som något han och partiet skulle vilja slopa så fort det går. Tidigare har permanenta uppehållstillstånd varit regel i Sverige och det vill MP tillbaka till. Enligt Fridolin innebär de nya reglerna problem för de människor som vill etablera sig i Sverige.

– Det finns stark kritik från fack och arbetsgivare om tillfälliga uppehållstillstånd, det vore bra om vi kunde avskaffa de reglerna snabbare. Då handlar det om att vi måste bygga ut systemet, säger han.

Det är bland annat Arbetsförmedlingen och Sveriges Akademikers Centralorganisation som har riktat kritik mot de tillfälliga uppehållstillstånden.

Vill återgå så snabbt som möjligt

Även migrationspolitiska talespersonen Maria Ferm betonar att den tillfälliga lagen inte är något de gröna tycker om.

– Det är en politik som regeringen kom överens om i höstas och som innebär att vi tillfälligt får en mer restriktiv politik i Sverige när det gäller migrationslagstiftningen. Det är inget Miljöpartiet tycker är det politiskt bästa men det var det politiskt möjliga i den situationen, säger hon.

Hon säger att de gröna nu kommer att jobba för att "rusta Sverige bättre".

– Så att de som är på flykt kan tas emot på bästa sätt. Dessutom ska vi jobba för att de här lagarna ska vara så tillfälliga som möjligt, så att vi så snart som möjligt kan återgå till en mer human migrationspolitik.

”Uppehållstillstånden är det värsta”

Nils Karlsson, kommunalråd i Malmö, kallar de tillfälliga uppehållstillstånden för "det värsta" som regeringen inför.

– Vi behöver utbilda människor och att då säga till en stor grupp människor att om du utbildar dig och inte tar arbete så riskerar du avvisning, är fel. Men det är också ett problem för barn, som får leva med den osäkerhet tillfälliga uppehållstillstånd ger.

Karlsson är dock nöjd med dialogkonferensen och menar att partiet nu börjat en resa framåt. Han säger att det är helt rätt att de gröna sitter kvar i regeringen.

– Det är bara där vi kan påverka Sverige så som vi vill. Det kan aldrig ett oppositionsparti göra.

Publicerad: