Detaljer i uppgörelsen: Öppnar för ändrade las-regler

avOlof Svensson

Frågan om arbetsrätt fick förhandlingarna mellan Stefan Löfven och Annie Lööf att haverera i december.

Enligt en källa med insyn har de nu nått en uppgörelse.

Arbetsmarknadens parter ska själva lösa frågan – misslyckas de ska det göras fler undandag i turordningslistan, erfar Aftonbladet.

När förhandlingarna mellan S, MP, C och L havererade i december lyftes arbetsrätten fram som en fråga där partierna inte kunde komma överens.

Motsättningarna var störst mellan S-ledaren Stefan Löfven och C-ledaren Annie Lööf.

Enligt en källa med insyn är frågan om arbetsrätt en central del i den uppgörelse som partierna nu har slutit.

Enligt uppgörelsen ska arbetsmarknadens parter själva komma överens i frågan. Kan de inte komma överens ska det göras fler undantag i turordningslistan, erfar Aftonbladet. Reglerna för turordning finns i lagen om anställningsskydd, las. I dag finns vissa undantag för småföretag.

1 av 2 | Foto: Lotte Fernvall
Stefan Löfven.

Fri hyressättning på nyproduktion

En annan sakpolitisk fråga i uppgörelsen handlar enligt Aftonbladets uppgifter om en större översyn av skattesystemet, något som flera partier har öppnat för. Det handlar bland annat om att införa en grön skatteväxling där skatten höjs på miljöskadliga verksamheter och sänks på arbete.

Partierna har också kommit överens i frågan om hyressättning, enligt vad Aftonbladet erfar. Överenskommelsen innebär att det ska vara fri hyressättning på nyproducerade lägenheter. Vad det gäller äldre lägenheter ska det tillsättas en utredning. Enligt en källa till Aftonbladet finns det dock en öppning för att få större spridning på hyrorna, speciellt i attraktiva områden.

Intensiva förhandlingar

I överenskommelsen ingår även att värnskatten ska avskaffas, men det är något som inte kan genomföras omedelbart, enligt Aftonbladets uppgiftslämnare.

Aftonbladet har tidigare avslöjat detaljer om flygskatten, familjeåterförening, förstatligande av skolan och mobilförbud.

Överenskommelsen har slutits efter flera dagars intensiva förhandlingar. Den innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar en regering som stöds av Centern och Liberalerna. Partierna inleder även ett budgetsamarbete. Partierna ska nu förankra uppgörelsen i sina respektive beslutande organ.

ARTIKELN HANDLAR OM