Erik Bromander i KU: Fick inte information om lagbrotten

I dag frågades förre statssekreteraren Erik Bromander ut i Konstitutionsutskottet.

Bromander hävdar att han aldrig fick information om något lagbrott vid sina möten med Transportstyrelsen.

– Jag har inte fått information om att Maria Ågren skulle fattat beslut om att bryta mot några lagar, säger Erik Bromander i KU.

Erik Bromander var statssekreterare hos dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson(S) och har kritiserats hårt för att inte ha informerat sin minister om vad som pågick inom Transportstyrelsen.

Erik Bromander
Erik Bromander

– Vi har dubbelkollat, och min dåvarande statssekreterare blev informerad vid åtminstone tre tillfällen: februari, mars och maj 2016. Den informationen nådde inte mig. Det är naturligtvis väldigt olyckligt att det inte skedde, sade Anna Johansson till TT i juli 2017.

Bromander menade dock i KU:s utfrågning att han aldrig fick information om att det fattats beslut att bryta mot lagen.

– Jag har inte fått information om att Maria Ågren skulle fattat beslut om att bryta mot några lagar.

Du fick aldrig information om att det hade begåtts lagbrott?

– Nej.

Du förnekar alltså att dina tjänstemän orienterade dig att om sitt samtal med Maria Ågren om lagbrottet?

– Justitiedepartementet hade signalerat till Näringsdepartementet att här fanns en risk för att känslig information skulle kunna röjas i samband med upphandlingen. Det tyckte jag var allvarligt nog.

Flera har sagt att det inte känns trovärdigt att du inte var informerad eftersom ni hade så nära kontakt i samband med att avstegen gjordes 2015. Kan du kommentera det?

– Nej, jag fick inte vid något tillfälle vid mötena med Transportstyrelsen kännedom om att det skulle finnas så här känslig information. Heller aldrig om att det beslutats om formella avsteg eller brott mot lagen, säger Erik Bromander.

Han menar däremot att han borde informerat Anna Johansson tidigare än vad han gjorde.

– Uppenbarligen har jag inte försäkrat mig om att Anna Johansson har fått tillräcklig information, säger Erik Bromander.

Bromander säger att den dialog han hade med Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren i februari 2016, när Säpo uppmärksammat problemen inom myndigheten, inte var av den art att han tyckte det krävdes att departementet behöva agera.

– Jag träffade själv Maria Ågren, frågan var svår, men Transportstyrelsen föreföll kunna lösa den och de hade dialog med Säkerhetspolisen.

Det kom inte någon begäran från Maria Ågren om agerande från regeringens sida, berättar Erik Bromander.

– Maria Ågren bekräftade att lösningen låg inom Transportstyrelsens åtagande.

Du uppfattade att Maria Ågren hade kontroll över situationen?

– Ja, det var den uppfattning jag fick.

Efter utfrågningen slog KU:s ordförande Andreas Norlén fast att det var ”en smula anmärkningsvärt” att Bromander inte lyft säkerhetskrisen på Transportstyrelsen för sin dåvarande chef Anna Johansson.

Norlén sa också att varken statssekreteraren Bromander och dåvarande generaldirektören på Transportstyrelsen, Maria Ågren, inte alls verkat ha haft klart för sig vilken information som fanns i myndigheten.

– Det är klart att det illustrerar det bekymmersamma förhållandet, att det var ganska många som inte verkade veta riktigt vad Transportstyrelsen hanterade för information och vilka regler som styrde det. Det är väl i grunden det som lett till den här mycket allvarliga situationen, säger Norlén.

Vad drar du för slutsatser av KU:s arbete hittills?

– Jag vill inte dra några slutsatser förrän KU är färdig med sin bedömning.

KU:s granskning av skandalen på Transportstyrelsen forsätter under våren och avslutas med att statsminister Stefan Löfven frågas ut i april.

Publisert: