C positiva till nytt regeringsförslag om ensamkommande

Regeringen har förändrat förslaget kring de 9 000 ensamkommande som kan få en ny chans att stanna i Sverige.

Det gillar Centerpartiet, vars röster i riksdagen avgör om lagen kommer bli verklighet.

– Det här förslaget är betydligt bättre än det man lagt fram tidigare, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson (C).

I slutet av november förra året nådde regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, en uppgörelse kring ensamkommande som kommit till Sverige efter hårda förhandlingar.

Förslaget innebär att cirka 9 000 personer som fått avslag på sin asylansökan ska kunna få en ny chans att stanna. Det handlar om de som var under 18 år när de kom till Sverige 2015, men som hunnit bli vuxna innan de fick sin sak prövad gentemot den hårdare lagstiftning som infördes.

De som förespråkar lagstiftningen säger att enskilda inte ska drabbas av att handläggningstiden på Migrationsverket varit lång.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

C positiva till förändringar

Rent konkret handlar det om att de ensamkommande unga som fått, eller annars skulle fått, ett utvisningsbeslut ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för studier på gymnasienivå om vissa kriterier är uppfyllda. Om de sedan etablerar sig och får jobb ska de kunna få permanenta uppehållstillstånd.

I dag presenterades den lagrådsremiss som regeringen arbetat fram. Den ska nu granskas av Lagrådet innan en proposition ska läggas på riksdagens bord innan sommaren.

För att förslaget ska få tillräckligt med stöd krävs det att Centerpartiet röstar med regeringen, då alla övriga oppositionspartier redan avfärdat tanken. C har tidigare varit kritiska till delar av förslaget som regeringen lagt fram.

I Lagrådsremissen har flera förändringar gjorts, bland annat kring identifikationskraven som lättats. Dessutom öppnar man upp för att de som har särskilda skäl ska kunna få uppehållstillstånd för studier på halvtid och arbeta resten av tiden.

Centerpartiet vill ännu inte ge besked om hur man kommer rösta i riksdagen, men partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson är positiv till det nya förslaget från regeringen.

– I grunden är inte det här den väg vi hade valt, vi hade inte velat gå via gymnasielagen för att lösa situationen. Men det man kan se är att regeringen har lyssnat på både oss och flera av remissinstanserna som pekat på att den som kan och vill försörja sig själv måste få möjlighet att göra det. Där har man tagit ett stort stort steg i rätt riktning.

Moderaterna mycket kritiska

– Det är positivt . Det här förslaget är betydligt bättre än det man lagt fram tidigare.

Hon säger att det är bra att regeringen lättad på id-kraven.

– Det är en fråga som vi behöver analysera i partiet. Men när man tittar på det snabbt verkar det som att det här blir tydligare kring vilka som ska omfattas. Det blir konstigt med ett förslag som riktar sig mot en grupp men om det inte kommer omfatta dem. Det här förslaget är tydligare och lättare att ta ställning till.

Alliansen är dock splittrad i frågan. Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forssell tycker i stället att det nya förslaget är ännu sämre än det tidigare.

– Jag är väldigt förvånad över att Socialdemokraterna så fullständigt har vikt sig för Miljöpartiet. Det man gör nu är att ta ytterligare ett steg i fel riktning från det man tidigare presenterat. Man minskar id-kravet ytterligare. Det är något som bland annat Polisen varnat för, då kontrollen av vilka som befinner sig i Sverige blir ännu sämre, säger han.

Han säger att lagstiftningen skulle bli rättsosäker.

– Ett ja blir inte längre ett ja och ett nej blir inte längre ett nej. Personer som har fått nej ska nu få ja. Man specialbehandlar en enskild grupp medan man behandlar andra grupper som också har olika skäl helt annorlunda. Det är inte långsiktigt.

Lättar på id-kraven

Migrationsminister Heléne Fritzon säger att tanken med förslaget är att hantera den situation som uppstod efter 2015, då 163 000 asylsökande kom till Sverige.

– Ett gäng ensamkommande barn och unga har fått vänta väldigt länge och sedan prövats som vuxna och fått ett nej. Det handlar om att ge dem chansen att söka uppehållstillstånd för gymnasiestudier vid ett tillfälle.

Hon säger att regeringen lyssnat på kritik som framförts under remissrundan och därför gör framför allt två förändringar.

– Vi öppnar för möjlighet att uppehållstillstånd får beviljas om personens identitet är oklar. Sedan ska det tillfälliga uppehållstillståndet vara möjligt att kombinera med arbete.

Hon tolkar det som att förändringarna ligger i linje med den kritik som Centerpartiet tidigare framfört.

– Det är bra att vi kan jobba med ett förslag så att det når en bredare uppslutning i riksdagen.

Tror du att ni kommer att få tillräckligt med stöd i riksdagen?

– Min förhoppning är att Centerpartiet, men gärna fler partier, ser att detta är en konkret tillfällig laglösning för att möta en begränsad grupp.

Publisert: