Ekeroths försvarare: De har falska minnen

avJonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Kent Ekeroths försvar i Svea hovrätt gick ut på att spela ner vittnenas trovärdighet.

Försvarsadvokaten menade att målsäganden och hans två vänners historier kan handla om ”falska minnen”.

– Man ska aldrig göra narr av människor hur de uppfattar våldsituationer, men det är ovanligt att man använder samma uttryckssätt, sa Eriksson i sitt slutanförande.

– Desperat, svarade åklagaren Lena Kastlund.

1 av 3 | Foto: Robin Lorentz-Allard /

Under dagens hovrättsförhandlingar byggde Kent Ekeroths försvar på att ifrågasätta målsägandens och vittnenas trovärdighet, bland annat med fyra år gamla Twitterinlägg och bilder på vittnena tillsammans med Gudrun Schyman.

Försvarsadvokat Johan Eriksson menade att de mycket väl kunde ha påverkat varandra och antydde också att de undanhöll avgörande information från rätten.

– Det synes mig som att något inte ska komma fram, säger Johan Eriksson.

Han manade rätten att vara försiktig med vittnena eftersom de använt samma sätt att uttrycka sig på.

– Samfällt var alla "i chock". Man ska aldrig göra narr av människor hur de uppfattar våldsituationer, men det är ovanligt att man använder samma uttryckssätt - att alla var "i chock". Det används också för att fylla ut de brister som finns i deras berättelser, att chocken har tagit bort minnena. Utom när det skulle vara något dåligt för Ekeroth, säger Johan Eriksson.

”Låter inte rimligt”

Försvarsadvokaten uppehöll sig också länge vid nödvärns-argumentet. Trots att ingen inblandad, utom Kent Ekeroth, har uppfattat att han blivit slagen, menar Johan Eriksson att det får antas vara sannolikt. Eriksson menade också att det mycket väl kan ha varit någon annan än målsägande som slog Ekeroth.

– Han ska uppfinna sitt nödvärnsargument på några sekunder, han säger ju direkt att han har blivit slagen och slagit tillbaka. Sen skulle han ha underbyggt denna nödvärnsinvändning med teaterspel – när han säger att "hur fan kunde ni inte se att jag blir slagen?" (till Säpovakterna, reds. anm). Det tycker inte jag låter rimligt, säger Johan Eriksson.

Åklagaren Lena Kastlund menar däremot att försvarets framställan bär tydliga drag av desperation.

– Jag menar att det advokaten har lämnat in framstår som desperat, det här med Gudrun Schyman och att målsäganden inte tycker om SD.

”Efterhandskonstruktion”

Även målsägandebiträdet Matilda Bergström var kritisk till den nya bevisningen och advokatens anförande.

– Det är sällan man kan prata om en så uppenbar efterhandskonstruktion som i det här fallet. Även om rätten nu skulle välja att tro på Kent Ekeroth, så föreligger ingen nödvärnsrätt. Kent Ekeroth säger att han har slagit för att vilja skapa avstånd – men varför går han inte bara därifrån? säger Matilda Bergström med hänvisning till att ett kravallstaket skilde dem åt.

Hon ställde sig också frågande till försvarets försök att sänka trovärdigheten för vittnena genom att gå igenom deras flöden på sociala medier.

– Försvaret har nu försökt reducera vittnena genom fem år gamla Twitterinlägg. Om de nu skulle vara så starka SD-motståndare – då borde det finnas något mer och något mer aktuellt.

Dom väntas falla om cirka två veckor.