Regeringen backar om LSS

Av: Anette Holmqvist, Jonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringen backar om den personliga assistansen inom LSS.

Barn- och äldreminister Åsa Regnér meddelar i dag att man stoppar Försäkringskassans tvåårs-omprövningar och går tillbaka till ordningen att väntetider ger rätt till assistans.

– Vi gör det här skyndsamt. Människors liv måste kunna gå ihop, säger Åsa Regnér.

1 av 2 | Foto: Jerker Ivarsson
Barn- och äldreminister Åsa Regnér presenterar ett åtgärdspaket för personlig assistans inom LSS.

Vid en presskonferens i dag presenterar Åsa Regnér ett flertal åtgärder för att förändra lagen om personlig service för funktionsnedsatta.

– Ett antal vägledande domar har fallit sen 2009 och framåt. Den senaste kom här i somras. De här domarna säger vad den statliga assistansdelen ska omfatta, de säger inte att personer som blir nekade personlig assistans inte skulle ha behov, säger Åsa Regnér.

– Den förändrade rättspraxisen har gjort att människors liv har förändrats – det har skapat stor oro.

Försäkringskassan har uppskattat att uppemot 6 000 av de drygt 15 000 personer som för närvarande har statlig assistansersättning kan påverkas negativt och deras vardag ställas på ända.

Stoppar omprövingar

Regeringen har fått hård kritik för förändringen, både från drabbade personer och från oppositionen.

Därför presenterar Åsa Regnér nu fyra lagförslag eftersom hon menar att assistansersättningens legitimitet är hotad.

I paketet ingår bland annat att assistans beviljas för väntetid, som det var förut.

Det innebär också att Försäkringskassan tillfälligt stoppas att göra så kallade tvåårsomprövningar.

Här finns också förslag på att kommunerna får förtydligat ansvar att informera och att enskilda som fått beviljat assistansersättning ska få mer i ersättning för sina kostnader.

Men för de som fått avslag från Försäkringskassan kommer den hårdare bedömningen att ligga fast.

– Ja, så måste det vara i ett rättssamhälle, att de domarna och den vägledningen gäller. Vi ändrar den här lagen när det gäller väntetid och beredskap. Har man fått negativt när det gäller den, kan man söka om det, säger Åsa Regnér.

Hon framhåller att människor kan ha fått avslag av ”många olika skäl” men kanske ändå har stora hjälpbehov.

– De har rätt till insatser från kommuner och landsting och det måste de få. Hjälpen måste också vara av god kvalitet och lagens intentioner ska uppfyllas även där.

Pengar till kriminalitet

Regeringen har ända sedan den tillträdde slagit fast att man vill sätta stopp för eventuellt fusk inom assistansen. Totalt finns cirka tusen assistansbolag som arbetar i en sektor där cirka 15 000 personer är berättigade statlig personlig assistans.

Åsa Regnér menar att en rad utredningar de senaste åren har visat att pengar som är avsedda för människor med hjälpbehov har gått till helt andra saker.

– Det kan vi inte acceptera. Vi måste vidta åtgärder, men de åtgärderna ska inte på något sätt drabba dem som har rätt till personlig assistans, de ska ha ett liv som de kan planera och den självständighet som lagen föreskriver, säger hon.

Vad kan pengarna ha gått till?

– Till marknadsföring, väldigt stora vinster och ibland till ren kriminalitet. Det här är en liten grupp av anordnare och en liten del av medlen, men eftersom reformen omfattar 30 miljarder per år så blir ett antal procent väldigt mycket pengar som man skulle kunna göra väldigt mycket med. Och det är mitt ansvar att de pengarna kommer till rätt instans.

För fler politiknyheter, följ Aftonbladet Samhälle.

Publicerad:

LÄS VIDARE