Folk och Försvar 2018

Så ska alla svenskar förberedas för krig och kris

Av: 

Pär Karlsson

SAMHÄLLE

Foldern "Om kriget kommer" har inte skickats ut till svenska folket på årtionden.

Nu är det dags igen.

Om några månader landar den hos 4,7 miljoner svenska hushåll.

Den berättar hur vi ska förbereda oss för terrorattentat, naturkatastrofer och krig.

År 1943, mitt under brinnande världskrig, skickade den svenska samlingsregeringen ut skriften ”Om kriget kommer” till medborgarna. I den fanns anvisningar om hur vi skulle agera om Sverige blev indraget i krig.

Där stod bland annat att ”varje meddelande om att motståndet skall uppgivas är falskt”.

Årtiondena som följde, när kalla kriget var i fokus, togs liknande broschyrer fram. De hade allt från tips på hur man skulle göra vid atombombsanfall till vad man skulle packa ned vid utrymning.
De sista upplagorna, som trycktes på 1980-talet, användes bara internt i Totalförsvarets utbildningar. Bara vid ett fåtal tillfällen skickades "Om kriget kommer" ut till alla svenskar.

Men nu är det dags igen.

Anledningen är det försämrade säkerhetsläget i Europa och i Sveriges närområde.

I månadsskiftet maj-juni skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut en broschyr till samtliga hushåll i Sverige, cirka 4,7 miljoner stycken.

Arbetsnamnet, som kan komma att ändras, är "Om krisen eller kriget kommer”.

Ska delas ut till 4,7 miljoner hushåll

Utskicket är en del i regeringens arbete med att öka människors kunskap för kriser, höjd beredskap och krig. Det hela är också en del av arbetet med att väcka liv i det civila försvaret, som legat i dvala sedan 1990-talet.

Målet är att hela samhället, inte bara Försvarsmakten, ska vara redo för ett militärt angrepp. Och det civila försvaret är en av de frågor som ska diskuteras på Folk och försvars rikskonferens som inleds i övermorgon i Sälen.

I början av 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att ta fram skriften. Den ska skickas ut i samband med den årliga kampanjen Krisberedskapsveckan, 28 maj-3 juni.

Christina Andersson leder arbetet med att ta fram broschyren.

– Regeringen har varit tydlig med att den här typen av information behöver bli bättre och att vi behöver få ut den på ett bättre sätt. Det kan handla om hur man ska agera i kriser i fredstid, vid allvarliga störningar i samhället på grund av extremt väder eller om det sker en attack mot någon viktig samhällsfunktion, säger hon.

Men broschyren ska också innehålla information om hur människor ska agera både om Sverige hotas av krig – eller om kriget redan brutit ut.

– Det finns en rad begrepp kopplat just till krigsfara och militära angrepp som vi inte har kommunicerat till människor på väldigt många år. Det är en utmaning, säger Christina Andersson.
Informationen ska vara lättillgänglig med korta texter och mycket illustrationer, precis som i äldre versioner av "Om kriget kommer".

Broschyren tar bland annat upp:

Totalförsvar och höjd beredskap
Hur man kan vara vaksam på informationspåverkan – mot enskilda individer och Sverige som stat
Förståelse för vad en kris och krigsfara innebär och hur det påverkar samhället och privatpersoner
Korta råd om hur man bör agera vid ett terrorattentat

”Då var fokus bara krig”

Dessutom ska den ge konkreta tips på hemberedskap, alltså hur du på egen hand kan förbereda dig för kris och krig.

Det handlar om fyra områden – mat, vatten, värme och kommunikation.

– När samhället är drabbat av svåra störningar – eller till och med är helt utslaget – har människor ett ansvar att kunna hantera sina egna och sina närmaste anhörigas grundläggande behov under en tid, säger Christina Andersson.

Hon konstaterar att det är helt annan information som människor behöver i dag, jämfört med årtiondena efter andra världskriget.

– Då var fokus bara på krig, i dag ser samhället totalt annorlunda ut. Det finns en betydligt mer komplex hotbild med klimatförändringar, terrorattacker, pandemier och informationspåverkan. Människor behöver lära sig mer och veta hur man ska hantera det.

Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

ANNONS

Stoppa myggen! Nu är det SPECIALPRIS på myggmedel! VINNARE av Aftonbladets test av bästa myggmedel 2022!

Extern länk från MEDS

Köp här!

LÄS OCKSÅ

Var fjärde svensk får inte plats i skyddsrummen om bomberna faller – läs ”Om kriget kommer”

Publisert:

LÄS VIDARE

MSB skickar ut broschyr: ”Om krisen eller kriget kommer”

ÄMNEN I ARTIKELN

Folk och Försvar 2018

Kalla kriget

Försvarsmakten

Regeringen

Försvarspolitik

Folk och försvar

Krisberedskap