Alliansens hemliga förberedelser med Reinfeldts veteraner

I största hemlighet har Alliansen förberett sig för ett smidigt maktövertagande om man vinner valet.

De borgerliga partierna har genomfört gemensamma utbildningar och haft tät kontakt med veteraner från Fredrik Reinfeldts regering – varav flera kan komma tillbaka.

– Vi har en äntringsstyrka som förbereder olika steg som man tar den första tiden i regering, säger en Allianskälla.

Riksdagsvalet är bara två veckor bort och just nu pågår en intensiv valrörelse där partierna satsar allt på att vinna så många röster som möjligt.

För Allianspartierna är målet att återta regeringsmakten efter fyra år i opposition och att M-ledaren Ulf Kristersson ska bli statsminister. Det hela sker i ett läge där regeringsbildningen ser ut att bli en historiskt snårig historia och de borgerliga partierna är oense om hur man ska hantera Sverigedemokraterna.

Det är med den bakgrunden som Alliansen också måste förbereda sig för det som kommer efter en eventuell valseger – att äntra Rosenbad och på kort tid förhandla fram en budget.

Aftonbladet har kartlagt hur Alliansen arbetat för ett smidigt maktövertagande.

Senast man gjorde något liknande, inför valet 2006, bildade man en äntringsstyrka med uppdraget att förbereda tjänstemän och politiker i partierna om allt från lagstiftning till budgetprocessen.

Arbetet i regeringskansliet skulle kunna ta fart från dag ett.

Förberett maktövertagande

På plats i Rosenbad bildades ett sammansvetsat samordningskansli med representanter från alla fyra partier, där förhandlingar och konflikter hölls långt borta från media.

Denna gång har förberedelserna sett annorlunda ut. Inför höstens val går man inte fram med ett gemensamt färdigförhandlat valmanifest utan man har nöjt sig med en gemensam ”reformagenda” där man pekar ut viktiga frågor man är överens om.

En annan stor skillnad är att det bara är fyra år sedan man satt vid makten senast. Inför 2006 hade Socialdemokraterna styrt landet tre mandatperioder i rad.

Flera källor säger samtidigt att den stora utmaningen blir att hantera att styra i minoritet. Om Alliansen bildar regering är, enligt flera källor med insyn, det viktigaste att ha förmågan att lyckas komma överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i viktiga frågor.

Internt i Alliansen finns också en oro för att S, om partiet kollapsar i valet, inte ska vara intresserade av att lösa frågor över blockgränsen.

Även denna gång finns en borgerlig äntringsstyrka.

– Den förbereder olika steg som man tar den första tiden i regering. Vi var väldigt förberedda 2006 och har utvärderat vad vi gjorde då och tittat på olika steg som man behöver ta den första tiden i regeringsställning. Det handlar om att ha planen redo för ett regeringsövertagande. Det har vi, säger en källa inom Alliansen.

Enligt vad Aftonbladet erfar har bland annat Johan Berggren, biträdande kanslichef och planeringschef hos Moderaterna, spelat en viktig roll i äntringsarbetet.

Hemliga utbildningar

Eftersom partierna denna gång har makten mer färskt i minnet innebär det att fler personer med erfarenhet från regeringsarbetet finns kvar – tidigare ministrar, statssekreterare och andra tjänstemän.

Under mandatperioden har det borgerliga samarbetet skakat rejält i fogarna och inför valet är man fortfarande inte överens i flera tunga frågor.

Men samtidigt har det systematiserade samarbetet inom Alliansen fortsatt.

– Under mandatperioden har vi på alla nivåer haft regelbundna möten på politikernivå och hög politisk tjänstemannanivå, med förberedelser för utspel och överenskommelser. Partiledare, partisekreterare, gruppledare och presschefer har träffats, säger en källa.

I våras, i hemlighet, genomförde man gemensamma utbildningar för att förbereda ett maktövertagande.

– Där drog vi nytta av de som jobbade i regeringskansliet senast och tidigare än så. Man fick möta både presscheferna och statssekreterare från Reinfeldt-regeringen. Det handlade om allt ifrån vad en offentlig handling är till att man inte ska tappa bort politikutvecklingen när man går in i ett förvaltningssystem, det maskineri som en regering är, säger en Allianskälla med insyn.

Men även inom partierna har arbetet pågått med att förbereda för att verka i regeringsställning.

Reinfeldts veteraner har kallats in

Redan i våras kunde Aftonbladet berätta att M bjudit in ett nätverk av gamla statssekreterare från Fredrik Reinfeldts regering för att ta del av tidigare erfarenheter. Bland dem finns Mikael Sandström, som var statssekreterare i samordningskansliet 2006–2014. Även Roberta Alenius, som var Fredrik Reinfeldts presschef, har bidragit med sina erfarenheter.

Enligt vad Aftonbladet erfar har mötena fortsatt.

Ulf Kristersson berättade då också att han hade tät kontakt med sina företrädare.

– Jag har pratat ganska mycket med moderater som har varit statsministrar förut, både Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. Jag har sett dem på nära håll och jag tycker att det finns lärdomar att hämta där. Sedan har jag lärdomar från mina egna fyra år i regeringskansliet, sa Kristersson i februari.

Uppgiftslämnare uppger för Aftonbladet att flera M-statssekreterare från den förra regeringen ska vara beredda att komma tillbaka vid ett maktskifte.

– De är däremot inte intresserade att lämna sina nuvarande toppjobb för att få en roll i ett oppositionsparti. Men de är beredda att ställa upp för partiet och landet i regeringsställning, säger en M-källa.

Dessutom pågår en diskussion om hur M ska hantera den viktiga processen kring val av talman. Posten beräknas bli mycket viktig i ett snårigt landskap i riksdagen. Enligt vad Aftonbladet erfar diskuteras flera namn partiet skulle vilja se som Alliansens kandidat.

Det handlar bland annat om före detta justitieminister Beatrice Ask och Andreas Norlén, som varit ordförande i konstitutionsutskottet den senaste mandatperioden.

– De är tunga i partiet, är erfarna efter många år i riksdagen och är dessutom lojala mot partiledningen, säger en källa.

”Finns folk med erfarenhet”

Även i de andra partierna har man tagit nytta av tidigare erfarenheter. Inom Liberalerna finns ett alumni-nätverk.

– Där finns folk med erfarenhet tillbaka till den borgerliga regeringen på 1990-talet. Vi pratar både med personer som har väldigt färska erfarenheter men även de som har kompetens sedan lång tid tillbaka. Vi tankar dem på information och bildar oss en uppfattning om vad vi gjorde då och vad vi borde ha gjort i stället, säger en L-källa.

Liknande arbete har också pågått inom Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Inom C nämns flera namn som skulle kunna återvända. Det handlar bland andra om Magnus Demervall, som var stabschef under Annie Lööfs tid som näringsminister och Elisabeth Thand Ringqvist, politiskt sakkunnig hos dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) och före detta vd för Företagarna.

Inom Kristdemokraterna återvände nyligen Martin Kits, tidigare stabschef hos Göran Hägglund, för att ta över som presschef hos Ebba Busch Thor.

Publisert:

LÄS VIDARE