KD vill lära barn dygd och ansvar

SAMHÄLLE

Så ska partiet locka nya väljare inför nästa val

1 av 2 | Foto: Partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson och KD-ledaren Ebba Busch Thor.

KD-ledaren Ebba Busch Thor ska locka medelklassväljare i egna hem i nästa val.

För att nå dit ska man betona en skola som lär barn "dygder och ansvar".

Det framgår av en hemlig valstrategi som Aftonbladet har tagit del av.

Kristdemokraterna med partiledaren Ebba Busch Thor planerar att växa i nästa val. Aftonbladet har läst ett internt strategidokument som just nu diskuteras i KD-distrikten. 

Poliser, bönder och tjänstemän

Dokumentet inleds med ett förord av partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson, som konstaterar att KD "behöver fler väljare" och att strategin handlar om hur man ska nå dit. Både tänkta målgrupper och arbetssätt målas upp.

Bland annat slås fast att det är medelklassväljare som definierar sig som "höger" som ska attraheras inför valet 2018. Dessa, framhålls i strategin, är benägna att rösta på KD och M och på senare år i allt högre grad även Sverigedemokraterna.

Enligt dokumentet betonar de tänkta KD-väljarna familjevärden, traditioner och ordning och reda. Och de återfinns ofta i egna hem i villaförorter och har yrken som småföretagare, högre tjänstemän, bönder, poliser och militärer.

Ska inte vara ”förbudsivrare”

KD planerar att rikta sina politiska budskap mot denna grupp.

Det handlar om att lyfta frågor om mer tid för familjer, motverka skattehöjningar och verka för fler poliser. Men enligt KD-strategin ska man också jobba för en skola som "överför bildning, dygder och ansvarskänsla till alla barn" och en "ordnad, human och långsiktigt ansvarsfull migrationspolitik".

Samtidigt vill partiet minska trösklar man anser stöter bort potentiella väljare. Där handlar det enligt strategin bland annat om att motverka fördomar om KD och att inte vara "förbudsivrare som begränsar ”det goda livet”".

Samtidigt konstateras att KD ska vinna uppskattning hos sina målgrupper snarare än hos alla väljare, sträva efter att bli respekterade före omtyckta och aktivt prioritera frågor som tilltalar partiets målgrupper, även när man riskerar kritik.

Vill ha djupare analys

Flera distrikt har reagerat på att tiden för att arbeta med strategidokumentet är kort. Bland synpunkterna finns åsikter om att det krävs en djupare analys av partiets politik och att förankringen av strategin inför nästa val måste utföras inom hela partiet, enligt vad Aftonbladet erfar.

– Det finns en irritation över att det är en så enfaldig inriktning på nya väljare, säger en KD-källa.

Partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson skriver i sitt förord att dokumentet ska ses som internt arbetsmaterial och inte "ett principprogram eller politiskt handlingsprogram".

"Våra hjärtefrågor är de flesta väljare välbekanta med. Dessa ska vi fortsätta driva och utveckla inför valet 2018. Vilka sakpolitiska områden som behöver utvecklas och förnyas beslutas av partistyrelsen under våren 2016." skriver hon.

– Jag är glad för engagemanget, vi är nu i den inledande fasen för all valplanering. Detta är ett första utkast som nu är ute i partiet för att diskuteras brett. Om en strategi ska få genomslag är det viktigt att vi får in alla synpunkter från partiet, säger Ankarberg till Aftonbladet.

ARTIKELN HANDLAR OM