Publicerad:
Uppdaterad:

Björklund om Selimovic: ”Allvarligt”

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
Jan Björklund (L) har kommenterat turbulensen i en intervju med TV4.

Liberalernas EU-parlamentariker Jasenko Selimovic varnades av EU-parlamentet för psykiska trakasserier mot sin personal.

Nu bryter Liberalernas partiledare Jan Björklund tystnaden kring turbulensen.

– Jag ser allvarligt på de uppgifter som har kommit fram, säger han till TV4 Nyheterna.

I februari i år kunde Aftonbladet avslöja att det förekom hårda konflikter på Liberalernas EU-kontor i Bryssel. Flera av de anställda anklagade EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic (L) för förtäckta hot mot sin personal. Flera av medarbetarna hade fått sparken eller sjukskrivit sig.

Tidigare i veckan fick Selimovic en varning av EU-parlamentet för psykiska trakasserier av sin personal, något han själv förnekar att han gjort sig skyldig till.

Konflikten har också orsakat turbulens på andra håll i partiet. Partiveteranen Marit Paulsen, som var den som Selimovic ersatte i EU-parlamentet, har varit mycket kritisk mot partiledningen för deras agerande i frågan.

– Man borde ha försökt att medla och förstå. Jag är väl en strikt moralisk jävel, som tycker att vi kan ha olika politiska åsikter men samtidigt är vi skyldiga att ha en gemensam princip för demokrati och rättvisa. Man ska uppföra sig korrekt. Punkt, sa hon till Aftonbladet.

Etiska kommittén har kopplats in

Liberalernas partiledning har meddelat att ärendet kring Selimovic kommer att hanteras av partiets etiska kommitté. De kommer sedan att föreslå om det ska bli några fler repressalier som kommer på fråga.

I dag kommenterade också partiledaren Jan Björklund turbulensen i en intervju med TV4.

– Det har varit en konflikt som har pågått under något år och jag har varit informerad under den tiden om konflikten, där ord har stått mot ord. Men nu har det skett en avdömning och jag ser allvarligt på de uppgifter som har kommit fram. Jag tar det här beslutet från EU-parlamentets disciplinkommitté på största allvar, säger han.

Ser allvarligt på saken

Björklund lyfter i intervjun med TV4 fram att den etiska kommittén arbetar frikopplat från partiledningen.

– Det sker för att de ska kunna göra en självständig bedömning och värdera vilka slutsatser som ska dras. Min roll är att se till att det nu görs en ordentlig etisk prövning att det som hänt och ifall det föranleder ytterligare åtgärder.

L-ledaren säger att det är oklart om partiets skadas av att Selimovic varnats.

– Det är väl inte bra, jag skulle önska att alla människor skulle hålla sams, särskilt när man är ledare för en organisation. Det händer att det blir konflikter mellan personer, ord har stått mot ord. Men nu har det skett en avdömning och jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit, säger han till TV4.

Kommittén väntar in beslut

Jasenko Selimovic har, från och med i tisdags, två veckor på sig att bestämma om han ska överklaga parlamentets beslut eller inte. Inte förrän det är bestämt så sätter partiets etiska kommitté igång sitt arbete.

– Innan dess gör vi ingenting förutom att möjligen läsa på lite grann om fakta och regler som gäller i EU-parlamentet för de här processerna. Men annars så avvaktar vi och ser om han överklagar, för om han gör det går det ytterligare fyra veckor innan vi vet om beslutet står sig, säger kommitténs ordförande Anders Frostell (L) till Aftonbladet.

Efter att ha utrett saken så kommer den etiska kommittén, som består av tre ledamöter och en sekreterare, att skicka en rekommendation till Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm.

– Eftersom det nu finns ett visst intresse kring den här frågan så tror jag att vi måste försöka att vara ganska snabba i steget, säger Frostell.

Publicerad:
Publicerad: