Efter asylavslag – så ska människor fås att resa hem

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3

SAMHÄLLE

Asylsökande som fått avslag kan få sitta i fängelse – i väntan på utvisning.

Gamla anstalten Kirseberg i Malmö görs om till förvar, när regeringen viker 90 miljoner till hundra nya förvarsplatser.

– De som riskerar att avvika ska placeras i väntan på avvisning, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Regeringen vill öka takten i avvisningarna av personer som fått avslag på sina asylansökningar eller som valt att dra tillbaka sina ansökningar.

De båda S-ministrarna Anders Ygeman, inrikes, och Morgan Johansson, justitie- och migration, höll i dag en pressträff där de redogjorde för hur det ska gå till.

Det handlar bland annat om att förhindra att människor går under jorden efter ett avslag. Regeringen avsätter därför 90 miljoner kronor till att öka antalet förvarsplatser med 100 stycken från dagens 250 efter den första oktober i år.

– Vi ger uppdrag till Migrationsverket att snabbt bygga ut förvarsverksamheten. Att bygga ut med hundra nya platser innebär en ökning med 40 procent på fem månader, säger Morgan Johansson.

Hundra nya platser

I första läget är det det gamla fängelset Kirseberg i Malmö, som tidigare ställts i ordning för att fungera som asylboende, som ska bli förvar.

– Sedan finns det också ett långsiktigt behov av fler platser i norra Sverige, vi har många asylsökande där. Men det kan vi inte lösa på några månader och därför börjar vi på Kirseberg.

I dag finns inget förvar norr om Gävle, varför blir det inget nytt där nu?

– Det kan mycket väl vara så att vi måste ha förvar där. I Migrationsverkets uppdrag finns det att se över situationen i norra Norrland. Det här är vad vi har möjlighet till nu, säger Morgan Johansson.

Att ha människor i förvar har kritiserats från olika håll. Vad säger du om den kritiken?

– Det är inga enkla beslut, det här är tvångsåtgärder. Å andra sidan måste man ha den här möjligheten, annars skulle många människor bara bli kvar i Sverige och inte åka hem och då skulle vi få en växande grupp som lever i en gråzon. Har du inte fått uppehållstillstånd ska du åka hem.

Poliser placeras utomlands

Annat som görs för att underlätta processen med återvändande är att polisen ska placera tre sambandspersoner i mottagarländerna. Det kan handla om länder som Somalia, Afghanistan och Irak.

– De ska vara behjälpliga med återvändandet och myndighetskontakterna i de respektive länderna, säger Anders Ygeman.

Regeringen viker också pengar, 120 miljoner, till att snabba upp processen med prövning av asylsökningar.

Under fjolåret kom 163 000 asylsökande till Sverige. Under de två senaste åren har Sverige tagit emot 130 000 personer från kriget i Syrien.

80 000 kan få åka hem

Samtidigt har det blivit tuffare för asylsökande från länder som Irak och Somalia att få stanna i Sverige.

Ygeman har tidigare sagt att det kan handla om så många som 60 000-80 000 personer som kan tvingas återvända till sina hemländer. Den siffran stod han fast vid på presskonferensen och menade att den bygger på en beräkning av hur många det skulle kunna bli, under förutsättning att takten är densamma som tidigare år.

Publicerad:

LÄS VIDARE