Frågan som ökar pressen på Löfven

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4

SAMHÄLLE

Väljarna rangordnar flyktingar och invandring som den viktigaste politiska utmaningen just nu.

Därmed ökar pressen på Stefan Löfven i frågan, menar experter som Aftonbladet talat med.

– Det finns en förväntan om att regeringen ska ha en tydlig politik på området, säger Svend Dahl, liberal statsvetare.

I morgon håller Stefan Löfven (S) sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm. Därmed sparkar statsministern också på allvar i gång det politiska arbetsåret.

Mycket talar för att denna höst kommer att bli mindre dramatisk än den förra. Regeringen kan efter decemberöverenskommelsen räkna med att få genom sin politik och behöver inte längre regera med en borgerlig budget.

Men experter som Aftonbladet talat med menar att det ändå finns stora utmaningar för Löfven att hantera.

Rangordnas högt

Bland det som nämns finns frågan om flyktingar och invandring. Opinionsmätningar har den senaste tiden visat att väljarna rangordnar frågan mycket högt. I Sverige Tyckers mätning hamnar den i topp, tillsammans med jobb och sysselsättning.

Enligt Karin Nelsson, analyschef på Sverige Tycker, betyder det dock inte innebär att 30 procent av väljarna är negativt inställda till invandring och flyktingar.

– Frågan är varken positivt eller negativt ställd, så svaren innebär att väljarna tycker att det är en viktig fråga att hantera, säger hon.

Svend Dahl som är statsvetare och chef för Liberala nyhetsbyrån tror att Löfven kommer att beröra frågan redan på söndag.

– Det finns en förväntan om att regeringen ska ha en tydlig politik på området och man har ju redan kommit med en del förslag, säger han.

Någon större kursomläggning tror han dock inte är att vänta.

– Det finns ett internt tryck på Stefan Löfven liksom på Anna Kinberg Batra att gå i en mer restriktiv riktning. Men det tror jag inte kommer att hända, för då får Löfven stora problem i koalitionen med Miljöpartiet. Det handlar nog snarare om att paketera och komplettera det arbete regeringen redan inlett.

Utöver detta menar Svend Dahl att Löfven i höst måste övertyga väljarna om vad som är regeringens stora projekt. Att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är ett alltför luddigt mål, anser han.

– Traditionellt har det inom socialdemokratin handlat om olika stora välfärdsreformer. Det är någonstans där han måste presentera riktningen.

"Har dominerat samtalet"

Ulf Bjereld, som är statsvetare och aktiv socialdemokrat, menar att Löfvens utmaningar i höst består av att framhålla vad som skiljer regeringen mot Alliansen, till exempel i frågor om jobb och jämlikhet. Men utan att för den skull försvåra möjligheten för blocköverskridande samarbeten.

Men också Bjereld tror att Löfven dessutom måste beröra flyktingar och invandring. Det kan handla om att ytterligare lyfta fram de åtgärder som regeringen har presenterat för nyanlända, så som snabbspår in i arbetslivet, svenskundervisning redan från dag ett och att alla kommuner ska ta ansvar för asylsökande.

– Frågan har dominerat det offentliga samtalet så starkt de senaste månaderna att det skulle bli konstigt om han inte nämnde dem alls. Han måste förhålla sig till dem, men jag ser inga tecken på att S skulle vara på väg att ändra kurs. Löfven kommer att markera avstånd mot Sverigedemokraterna och tala om antirasism, kanske också om utsatta EU-migranter.

Enligt Ulf Bjereld är det ovanligt att en fråga dominerar samhällsdebatten så starkt.

– Det kan göra att Socialdemokraterna och de borgerliga partierna kan vara intresserade av att prata om andra saker än bara invandrings- och flyktingpolitik, både av sakpolitiska och strategiska skäl, säger han.

Frågan om flyktingar och invandring rangordnades av väljarna på femte plats i samband med riksdagsvalet förra hösten.

Publicerad:

LÄS VIDARE