Mejla

Lena Mellin

Sprickan i Alliansen spelar Löfven i händerna

Det kan vara så att vi bevittnar Alliansens sista dagar.

Men även om samarbetet består kan den djupa sprickan mellan de borgerliga partierna rädda statsminister Stefan Löfven kvar vid makten.

Foto: STEFAN MATTSSON
Stefan Löfven.

Efter Moderatledaren Anna Kinberg Batras dramatiska besked för två veckor sedan har en djup spricka inom Alliansen kommit i öppen dager.

Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) vill varken fälla regeringen eller förhandla med Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna vill fälla regeringen men inte förhandla med Jimmie Åkessons partikamrater. Moderaterna vill både fälla och förhandla.

Men sprickan inskränker sig inte till partiernas toppskift. Även partiernas väljare och sympatisörer har helt olika syn på vilka de ska samarbeta med efter valet nästa år enligt Aftonbladet/Inizio.

Den konservativa delen av Alliansen, M och KD, vill luta sig mot Sverigedemokraterna. 65 procent av de båda partiernas väljare vill regera med stöd av SD. Merparten vill begränsa samarbetet till att regera med stöd av, inte tillsammans med, Jimmie Åkessons parti.

Barra två av tio av Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer vill att partierna söker sig till Socialdemokraterna.

C och L:s väljare vill inte stöttas av SD

I den liberala delen av Alliansen, C och L, ser det radikalt annorlunda ut. Drygt hälften av Liberalernas och Centerns väljare vill regera med stöd av eller tillsammans med Socialdemokraterna. Något fler vill regera tillsammans med Stefan Löfvens parti än som vill regera med stöd av det.

Till skillnad från Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer vill C- och L-väljarna inte styra landet lutade mot Sverigedemokraterna. Bara en av tio vill regera med stöd av eller tillsammans med SD. Nästan alla av dem som förordar den här lösningen tycker att samarbetet ska begränsas till stöd, inte en koalition.

Det kan vara Alliansens sista dagar

Det kan vara så att vi bevittnar Alliansens sista dagar. Det har varit de borgerliga partiernas mest framgångsrika projekt genom tiderna men nu ser det ut att implodera framför våra ögon.

Det finns ingenting som talar för att de fyra Allianspartierna skulle komma i närheten av egen majoritet efter valet. Tvärtom ser det ut som de kommer att samla omkring 40 procent av väljarna, ungefär lika många som de tre rödgröna partierna. Resten röstar på Sverigedemokraterna.

En eventuell framtida Alliansregering måste alltså stödja sig på ett annat parti. Men vilket är detta parti? M och KD svarar Sverigedemokraterna. Centern och Liberalerna svarar Socialdemokraterna.

Det är en spricka som måste överbryggas om Alliansen ska kunna bilda regering. Men för närvarande ligger det inte i tangentens riktning. Söderfall ligger närmare till hands.

Löfven gnuggar händerna

Stefan Löfven gnuggar händerna, det kan nästan inte bli bättre. Allianskrisen kan rädda honom kvar vid makten enligt devisen ”man vet vad man har, men inte vad man får”. Han behöver inte göra så mycket, eller snarare han bör avhålla sig från att göra någonting överhuvud taget. Det räcker med att stilla bevittna vad som händer på andra sidan blockgränsen.

Annie Lööf har visserligen sagt att hon aldrig sätter sig i en Löfvenledd regering. Men att göra upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i olika sakfrågor har partiet inte haft något problem med under den här mandatperioden och kommer inte ha under nästa heller.

Sista ordet är inte sagt i den här frågan. Anna Kinberg Batra har satt en sten i rullning som hon inte har kontroll över.

Gör din röst hörd – gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!

avLena Mellin