Erbjöd SD läckt material - fick jobb på deras kansli

avOlof Svensson

1 av 7

Kvinnan på Arbetsförmedlingen kontaktade SD och erbjöd dem myndighetsinformation.

”Det finns enbart en chef mellan mig och generaldirektören och i vissa frågor rapporterar vi direkt.” skrev hon i ett mejl och träffade sedan Mattias Karlsson på lunch.

Kvinnan köptes nyligen ut av Arbetsförmedlingen för 800 000 kronor - sedan fick hon omgående anställning i på SD:s kansli i riksdagen.

– Vi behöver noggrant analysera det här ärendet för att ta ställning till vad vi ska göra, säger Arbetsförmedlingens säkerhetschef Lennart Gustavsson.

Kvinnan var fram till nyligen anställd på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm. Enligt hennes CV har hon bland annat arbetat som arbetsförmedlare och kvalificerad handläggare på myndigheten.

Efter en uppgörelse med sin arbetsgivare lämnade hon i början av året sitt jobb och fick då ett avgångsvederlag på 800 000 kronor.

”Har tillgång till mycket information”

Bara några veckor efter att hon slutat fick hon anställning på Sverigedemokraternas riksdagskansli.

Men enligt mejl som Aftonbladet tagit del av så inleddes kontakten med SD långt tidigare. Redan 2013 skrev kvinnan ett mejl till Jimmie Åkessons sambo Louise Erixon, som då var sekreterare till Björn Söder (dåvarande partisekreterare, nu riksdagens andre vice talman). Hon berättar att hon arbetar på Arbetsförmedlingens huvudkontor. ”Det finns enbart en chef mellan mig och generaldirektören och i vissa frågor rapporterar vi direkt. Som du förstår så sitter jag på tillgång till mycket information.” skriver hon.

Av mejlkorrespondensen som Aftonbladet tagit del av träffades kvinnan och Mattias Karlsson, nu gruppledare i riksdagen, då ledamot i arbetsmarknadsutskottet, en kort tid senare på lunch i Gamla stan i Stockholm.

”Har möjlighet att ta fram information”

”Hej. Tack för ett trevligt möte. Hoppas vi kommer ses fler gånger. Jag skickar med några exempel på nationella överenskommelser så att ni kan se bredden av vårt arbete.” skrev hon några dagar senare, samtidigt som hon gör klart att hon vill fortsätta att ha kontakt med SD-ledningen.

Materialet hon skickar handlar om arbetsmarknadsinsatser inriktade till utrikesfödda ungdomar.

”Jag har även möjlighet att få fram information om det behövs.” skriver hon vidare.

Aftonbladet har begärt ut all korrespondens mellan kvinnan och Sverigedemokraterna som Arbetsförmedlingen har. Mejlen är skickade från kvinnans jobbadress – men en kort tid efter mötet med Mattias Karlsson tar korrespondensen slut. Det sista mejlet skriver hon den 17 september 2013, det är märkt ”PRIVAT”.

Kvinnans kontakt med SD kan enligt uppgift till Aftonbladet strida mot den statliga värdegrunden, som är riktlinjer för statsanställda. I avsnittet om objektivitet framgår bland annat att nyckelord för den anställde är oberoende, opartiskhet, integritet och likabehandling.

Arbetsförmedlingen kommer analysera ärendet

Lennart Gustafsson, säkerhetschef på Arbetsförmedlingen, säger att myndigheten nyligen fick information om mejlen och kvinnans kontakt med SD. Säkerhetsavdelningen kommer nu att undersöka vad som har hänt.

– Vi behöver noggrant analysera det här ärendet för att ta ställning till vad vi ska göra. Jag vill inte föregå den analysen. Men vi kommer göra den och sedan kommer vi fatta ett beslut.

Har hon haft tillgång till känslig information?

– Eftersom vi har haft tillgång till den här informationen så pass kort tid så kan jag inte ge några kommentarer på det. Det är viktigt att vi noggrant tittar på det här och analyserar.

Flera incidenter på arbetsplatsen

Vad kommer ni konkret göra?

– Jag vill inte gå in på det.

Kvinnan har enligt uppgifter till Aftonbladet varit föremål för en intern utredning efter misstankar om att hon låg bakom flera uppmärksammade incidenter på myndighetens huvudkontor. Bland annat hade någon ritat en Hitlermustasch på en medarbetarplansch. 

Fredrik Andersson, fackförbundet ST:ordförande på  Arbetsförmedlingen, bekräftar att Arbetsförmedlingen har misstänkt att kvinnan varit delaktig i incidenterna. Han anser dock att anklagelserna är grundlösa. Även kvinnan förnekar inblandning. 

Köptes ut för 800 000

Thomas Wolf, tillförordnad personalchef på Arbetsförmedlingen, bekräftar att Arbetsförmedlingen och kvinnan kom överens om att hon skulle lämna sin tjänst och få ett avgångsvederlag på omkring 800 000 kronor.

– Jag kan inte gå in på det enskilda fallet men jag kan bekräfta att det gjordes en uppgörelse. Normalt ligger vi någonstans mellan 6 och 12 månadslöner. Sedan finns det det som avviker från detta, där det finns ett starkt gemensamt intresse att avsluta, då kan det bli högre, säger han.

Kvinnan skriver i ett sms till Aftonbladet att det är många som är politiskt aktiva på Arbetsförmedlingen.

”Jag har alltid varit lojal mot myndigheten så jag anser inte att det varit problematiskt.” skriver hon.

Hon vill inte svara på frågor om vilken information hon lämnat ut vad hon hade för syfte.

Aftonbladet har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar. Mattias Karlsson skriver i ett uttalande på Facebook att han inte tycker det är konstigt att han, som dåvarande ledamot i arbetsmarknadsutskottet, har kontakt med en högre tjänsteman på Arbetsförmedlingen. Han skriver vidare att han inte tagit del av någon information som inte omfattas av offentlighetsprincipen.