Regeringen larmar om könsskillnader på arbetsmarknaden

Regeringen slår nu larm om en gigantisk könsskillnad mellan nyanlända på svensk arbetsmarknad. Männen går vidare till jobb eller studier.

Kvinnor lämnar arbetsmarknaden – för att bli hemmafruar, ta hand om barn eller av sjukdomsskäl.

– Det här är helt oacceptabelt, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S).

Den svenska arbetslösheten sjunker och fler får jobb. Det gäller även bland de utrikesfödda, trots att den gruppen fortsatt är den mest utsatta på arbetsmarknaden.

– Vi har i dag den högsta sysselsättningsgraden bland utrikesfödda än vi haft sedan mätningarna inleddes, säger Ylva Johansson.

Men fortfarande finns det en hel del bekymmer, var budskapet. Däribland de lågutbildade kvinnorna.

– Många kommer från länder där man inte har fått gå i skolan för att man är flicka.

Ylva Johansson slog också fast att det finns en mycket stor könsskillnad i fråga om dem som väljer att helt lämna arbetsmarknaden.

Enkelt uttryckt går många kvinnor hemma i stället för att jobba eller plugga, 19 procent jämfört med 7 som går till studier. Skälen kan vara många, som att de blir hemmafruar utan lön, är föräldralediga eller sjuka.

– Det är helt oacceptabelt med de här stora skillnaderna, säger Ylva Johansson.

Föräldraförsäkringen

Skillnaderna är också stora över landet. I 14 av 20 län är det vanligare att kvinnor helt lämnar arbetsmarknaden än går till jobb eller skola efter avslutat etableringsuppdrag för nyanlända.

I Stockholm, där man lyckats bäst i landet, ligger man också långt efter situationen för män.

– Kvinnornas bästa län är bara hälften så bra som männens sämsta, säger Ylva Johansson.

En bov i dramat kan den svenska föräldraförsäkringen vara, slår ministern fast.

– Det här är ett av skälen till att regeringen ger ett förstärkt uppdrag till Arbetsförmedlingen att förbättra övergången till arbete och studier för utrikesfödda kvinnor, och att vi nu jobbar för förändringar i föräldraförsäkringen så att den inte blir en fälla för kvinnor som kommer till Sverige med barn.

Ylva Johansson hoppas att det nya, icke återbetalningspliktiga studiestartsbidrag som regeringen planerar att införa under året ska få fler kvinnor att vilja studera och göra sig anställningsbara. Men hon tror att också extratjänsterna inom offentlig sektor, en åtgärd som hon menar nu börjar ta fart, ska få betydelse.

”Extratjänsterna blir viktiga”

– Jag tror extratjänsterna blir väldigt, väldigt viktiga, det handlar om att bli anställd för att göra sådant som inte blir av i dag, säger Johansson.
Bland annat ser hon framför sig att nyanlända kan bistå lärare i skolorna med många barn från andra länder.

– Jag hoppas att kommunerna kommer att välja att anställa kvinnor, för vi vet att om både mamma och pappa går till jobbet så har det så stor effekt på familjerna.

Nyanlända på svensk arbetsmarknad ingår i regeringens åtgärd etableringsuppdraget, som samordnas av Arbetsförmedlingen. Det innebär att olika aktörer ska samverka för att människor snabbare ska komma ut i jobb eller studier. Totalt ingår just nu drygt 72 000 personer i etableringen, enligt Arbetsförmedlingen.

LÄS OCKSÅ:

FAKTA: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många får stanna i Sverige

Publisert: