Alliansen nya jobbförslag för unga och nyanlända

Om Alliansen vinner valet kommer man lagstadga om en ny anställningsform.

Nyanlända och unga utan gymnasieexamen ska få 70 procent av ingångslönen - och kunna få utbildning resten av tiden.

– Det här behövs för de som inte fått sitt första jobb, säger Anna Kinberg Batra (M).

Alliansens partiledare presenterade i dag en gemensam satsning på så kallade inträdesjobb som man lovar att införa om man vinner valet nästa höst. Målet är att öka möjligheterna för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden.

Satsningen innebär i korthet att det ska bli lättare att anställa nyanlända samt unga utan fullständig gymnasieutbildning.

Lönen för ett inträdesjobb kommer att uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak på 21 000 kronor i månaden. I snitt handlar det om en lön på cirka 15000 kronor i månaden.

Jobb till 70 procent av ingångslönen

Arbetsgivaravgiften för slopas i tre år. 30 procent av arbetstiden, som man inte får lön förm ska kunna användas till att lära sig arbetet eller utbildning. Alliansledarna tror att anställningsformen kommer kunna ge mellan 25 000–40 000 nya jobb inom framför allt servicesektorn.

M-ledaren Anna Kinberg Batra säger att det i dag finns alldeles för många som står utanför arbetsmarknaden, trots att Sverige befinner sig i högkonjunktur. Det leder, enligt Alliansen, till problem med integration och utanförskap.

Hon var noga med att konstatera att det inte handlar om att sänka några löner.

– Det här handlar om att man får betalt enligt rådande nivåer för den tid man jobbar och man får möjlighet att utbilda sig resten av tiden. Det behövs för de som inte fått sitt första jobb.

I snitt 15 000 kronor i lön

Kinberg Batra tror att det går att leva på en lön på 15 000 kronor i månaden.

– Det som det här handlar om kan fastna på försörjningsstöd som ger betydligt mindre. Det är grupper som inte har fått fäste alls, då är det mycket bättre att börja jobba än att aldrig kunna få det första jobbet.

L-ledaren Jan Björklund menar att det finns två trösklar i Sverige - den första, att komma in i landet, är låg, medan den andra, att komma ut på arbetsmarknaden, är för hög. Han menar att reformen är nödvändig.

– Här står något mycket större på spel, nämligen ett permanent utanförskap som kan skapa en social explosion, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund.

Näringsminister Mikael Damberg (S) menar att reformen är ett nytt namn på tidigare förslag som presenterats av de borgerliga partierna.

– I grunden finns det en bra poäng, att kombinera arbete med utbildning och lägre kostnader för arbetsgivarna när det gäller unga och nyanlända. Den principen är bra, säger han.

Vill varna

Han är däremot mycket kritisk till förslagets utformning.

– Det som är nytt i dag är att M-ledaren frångår det hon tidigare lovat, att en M-ledd regering inte kommer att lagstadga om sänkta löner. Och det är ju det som kan bli resultatet av det här.

Enligt Damberg är det en farlig väg att gå.

– Jag vill varna för en situation efter nästa val där riksdagsmajoriteter börjar gå in och sänka olika gruppers löner. Då slår vi hårt mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Jag vet inget annat land som jobbat på det sättet.

Publisert: