S vill göra det lättare att flytta bråkiga elever

avAnette Holmqvist

Foto: Stefan Mattsson
Anna Ekström och Magdalena Andersson.

Det ska bli enklare att flytta eller stänga av bråkiga elever som hotat eller trakasserat andra.

Socialdemokraterna presenterar nu ett paket för ökad trygghet och studiero i skolan inför valet.

I går presenterade finansminister Magdalena Andersson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström att Socialdemokraterna går till val på att införa mobilförbud för elever i grundskolan.

I dag går partiet vidare med ännu ett vallöfte på skolans område – ett paket för ökad trygghet och studiero i klassrummen.

– Det ska inte råda någon tvekan om att det är lärare och rektorer som bestämmer i skolan, säger finansminister Magdalena Andersson på en pressträff.

Bråkiga ska kunna flyttas

Förslaget handlar bland annat om skärpta disciplinära insatser, som att göra det enklare för rektorer att besluta om att flytta eller stängda av elever som har hotat eller utsatt andra för våld eller hot.

Men S vill också se ordningskontrakt på alla skolor och öka antalet lärarassistenter i klassrummen för att avlasta lärarna.

Ordningsomdömen

S föreslår dessutom ha en plan för studiero för hela landet. Detta ska ske genom att nationella skolmyndigheter ska ta fram stödjande material till skolorna, att inspektionerna ska öka och att lyckade exempel ska lyftas fram för att fler ska kunna ta efter.

Ordningsproblemen i skolan står högt upp på partiernas agendor inför valet. Både Moderaterna och Liberalerna har till exempel föreslagit omdömen i ordning för att öka tryggheten i skolan.

M: Borde redan ha varit på plats

Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboe menar att S-förslaget om att kunna flytta bråkiga elever är något som Alliansen länge frågat efter, men att S har fördröjt frågan.

– Det är anmärkningsvärt att man valt att fördröja denna lagskärpning i ett år för att sedan kunna lägga det som ett vallöfte. Det borde redan ha varit implementerat i våra skolor, säger han.

Bengtzboe framhåller att regeringen snart har haft fyra år på sig för att förbättra ordningen i svenska skolor.

– Men de har inte tagit den chansen vilket går ut över elever och lärare som får en mer stökig skolmiljö.

Facket: Tid viktigast för ordning

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att mer tid för eleverna i klassrummen är det allra viktigaste.

– Den viktigaste förutsättningen för ordning, reda och trygghet i skolan är fortfarande att lärare har tid att skapa förtroendefulla relationer med eleverna, att de har tid att planera kvalitativa och varierade lektioner. Mer tid för varje elev. Kan fler lärarassistenter bidra till att ge lärare mer tid till sin undervisning så är det bra, säger hon.


Vill du ha fler politik- och samhällsnyheter i ditt flöde? Följ Aftonbladet Samhälle på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM