C:s besked kan fälla regeringsbudgeten

M och KD vill samla Alliansen så partierna röstar på samma budget - men C och L kommer lägga egna förslag.

”I ett osäkert läge är det rimligt att hålla sig till den praxis som finns”