Alliansen: Köerna i vården måste minska

avOlof Svensson, Pär Karlsson

UPPSALA. Alliansen vill korta köerna i vården – genom att återinföra den så kallade kömiljarden.

– Det mest akuta problemet handlar om att vårdköerna måste kortas, säger M-ledaren Ulf Kristersson.

Ett annat förslag är att sjuksköterskor ska få betalt för att vidareutbilda sig.

1 av 4 | Foto: Björn Lindahl
Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Jan Björklund, Annie Lööf.

Alliansen presenterade i dag sista delen i den gemensamma politik man går fram med inför valet, något de kallar för sin reformagenda. Inför detta val går man inte fram med något gemensamt valmanifest men berättar vad man tillsammans vill göra på vissa områden om man vinner regeringsmakten.

Området i dag var hälso- och sjukvård och platsen var en vårdcentral i Uppsala.

– Svensk sjukvård brister i tillgänglighet och i primärvård. Det mest akuta problemet handlar om att vårdköerna måste kortas, säger Ulf Kristersson.

För att få ner köerna vill Alliansen återinföra den så kallade kömiljarden, en stimulansåtgärd till landstingen som togs bort 2015 av den rödgröna regeringen. Men den nya reformen ska vara förändrad och även inkludera återbesök och rehabilitering.

Den kömiljard som den förra Alliansregeringen införde fick en del kritik för att svårbehandlade patienter och återbesök fick stå tillbaka när landstingen ville nå sina mål - och pengarna. Det menar Alliansledarna att man nu kommer till bukt med i den nya modellen.

Ulf Kristersson menar att en ny kömiljard är den viktigaste reformen på kort sikt för att korta vårdköerna.

– Vårdköerna har fördubblats på fyra år, tredubblats inom barn- och ungdomspsykiatrin och hälften av alla cancerpatienter väntar för länge. Det är oacceptabelt, säger han.

”Kan förbättras”

Kristersson säger att reformen inte var perfekt förra gången - men bra.

– Alla reformer kan alltid förbättras. Men som grund funkade det bra. Vi hade långa köer i Sverige och skapade stimulansmedel som gav starka motiv för landsting och huvudmän för att korta köerna. Vi breddar och förbättrar den nu, säger han.

Ebba Busch Thor tog också upp att statsminister Stefan Löfven (S) sagt att valet blir en folkomröstning om välfärden.

– Jag välkomnar att han sagt det, för jag menar att sjukvården är Stefan Löfvens enskilt största misslyckande, säger hon.

”Köerna har tredubblats”

Alliansen vill också korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

– De senaste åren har köerna tredubblats. Vi vill återinföra förstärkt vårdgaranti och återinföra det prestationsbaserade stöd som fanns för att korta köerna, säger Annie Lööf.

Alliansen vill också göra det möjligt för patienter att ha en fast läkarkontakt, ett annat förslag handlar om att sjuksköterskor ska få en vidareutbildning till specialistsjuksköterska betald av staten.

Även Socialdemokraterna har den senaste tiden presenterat en rad förslag och vallöften på vårdområdet.

ARTIKELN HANDLAR OM