Efter reseskandalerna – riksdagen granskar utbetalningar

Fyra riksdagsledamöter har fått lämna sina uppdrag – och fyra förundersökningar har inletts.

Efter Aftonbladets avslöjanden ska internrevisionen nu granska hur utbetalningarna sköts.

– I den planen ingår en särskild granskning av administrationen av utbetalning av ersättning till ledamöterna, säger riksdagsdirektören Ingvar Mattsson.

Aftonbladet har gått igenom samtliga riksdagsledamöters reseräkningar och granskningen ”Maktens kvitton” har fått enormt genomslag.

Hittills har fyra riksdagsledamöter fått lämna sina uppdrag: Michael Svensson (M), Penilla Gunther (KD), Stefan Jakobsson (SD) och Caroline Szyber (KD). Mot tre av dem pågår förundersökningar om misstänkt bedrägeri.

Det pågår även en fjärde förundersökning, mot Patrick Reslow (SD), som dock inte lämnat sina uppdrag.

Partiledarna eniga

Under valrörelsen var samtliga partiledare eniga om att kontrollen av ledamöternas tjänsteresor måste skärpas.

– Det är väl rimligen en fråga för riksdagsförvaltningen ytterst, uppenbarligen behövs något, sa statsministern Stefan Löfven (S).

Nu öppnar även den nytillträdda riksdagsdirektören Ingvar Mattsson för att regelverket kan behöva ses över.

”Se om ytterligare insatser behövs”

– Ledamöterna beslutar i stor utsträckning själva om sina tjänsteresor och har ansvar för sina reseräkningar. Riksdagsförvaltningens uppgift är att kontrollera att reseräkningarna uppfyller vissa formella krav, informera om regelverket och ge administrativt stöd. Vi får naturligtvis, i ljuset av det som uppmärksammats, se om ytterligare insatser behövs, säger han.

Mattsson ser allvarligt på Aftonbladets avslöjanden:

– Lagar och regler ska naturligtvis följas. I fall där så inte skett kan olika åtgärder bli aktuella, exempelvis att personen i fråga betalar tillbaka pengar. Det kan också handla om kontakter med Skatteverket eller att en rättslig prövning inleds, beroende på vad det gäller.

”Mycket allvarligt”

Mattsson fortsätter:

– Att vara riksdagsledamot innebär att bära medborgarnas förtroende. Om någon medvetet begår lagbrott i den rollen är det självklart mycket allvarligt.

Samtidigt uppger Mattsson att eventuella förändringar av regelverket är en fråga för riksdagsstyrelsen.

Mattsson tog upp frågan under det senaste styrelsemötet.

– Frågan om ersättningar till ledamöterna var uppe som en informationspunkt på riksdagsstyrelsens möte i onsdags. Jag informerade då om att förvaltningen anser att nuvarande information och stöd är utformad på ett adekvat sätt, men att vi givetvis ska undersöka om det går att göra finjusteringar av systemen för att göra det ännu lättare att göra rätt, när det gäller exempelvis reseräkningar.

– Vid mötet beslutades också om en plan för internrevisionen det kommande året. I den planen ingår en särskild granskning av administrationen av utbetalning av ersättning till ledamöterna.

Publisert:

LÄS VIDARE