It-skandalen inom Transportstyrelsen

S: Dra in uppehållstillstånd för misstänkta terrorister

avAnette Holmqvist

Ex-minister Anders Ygeman ska leda Socialdemokraternas nya arbetsgrupp som ska mejsla fram ny politik inför valet.

Att kunna dra in permanenta uppehållstillstånd för misstänkta terrorister blir gruppens första förslag.

– Genom en sådan åtgärd kan man utvisa en farlig person från landet eller sätta den under speciella skyddsåtgärder som övervakning, avlyssning eller anmälningsplikt, säger Ygeman.

Foto: Ola Axman

Den arbetsgrupp som ska ta fram politiska förslag som ska lägga grunden för Socialdemokraternas valplattform inför det kommande valet leds av förre ministern Anders Ygeman, nu gruppledare i riksdagen.

Han var tidigare inrikesminister med ansvar för bland annat terrorbrott, men fick avgå i samband med avslöjandena kring it-skandalen inom Transportstyrelsen.

Representerar hela landet

Tillsammans med partisekreteraren Lena Rådström Baastad ska han nu leda S arbete med att mejsla fram politiken för kommande mandatperiod.

– Arbetsgruppen ska komma med förslag, idéer och inspel till vårat kommande valmanifest och förslag på sådant som vi i S ska kunna driva under kommande mandatperiod, säger Rådström Baastad.

– Anders Ygeman kommer att leda arbetet, men där ingår också personer från hela landet och som har olika erfarenheter och representerar klokskap.

Arbetsgruppen kommer att försöka lyfta blicken över den dagliga politiken och jobba fram förslag för kommande fyraårsperiod. Ett stort fokus kommer att läggas på välfärds- och trygghetsområdet.

Gruppen har haft ett första möte, vilket resulterat i ett första politiskt förslag.

Det handlar om att skärpningar på området som rör terrorbrott och går ut på att det ska bli möjligt att utvisa även den som redan har fått ett permanent uppehållstillstånd om den bedriver säkerhetshotande verksamhet.

– Genom en sådan åtgärd kan man utvisa en farlig person från landet eller sätta den under speciella skyddsåtgärder som övervakning, avlyssning eller anmälningsplikt, säger Anders Ygeman.

”Ett växande problem”

Redan i dag finns möjlighet att återkalla uppehållstillstånd för den som bedriver sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige. Någon motsvarande finns dock inte för personer som bedriver säkerhetshotande verksamhet med kopplingar till terrorism och det är detta man nu vill komplettera med.

I dag kan tillstånd dras in upp till tre år efter beviljande. Detta vill man förlänga till sju år och i speciellt allvarliga fall längre än så.

Anders Ygeman framhåller att gruppens terrorförslag kommer ur ett behov som uppmärksammats av Säkerhetspolisen i Sverige.

– Min bild är att Säkerhetspolisen uppfattar att det här är ett verkligt problem i deras arbete. Och att det riskerar att bli ett större problem framöver för att vi nu har haft ett historiskt högt asylmottagande.

I regeringen är det i dag Morgan Johansson som är ansvarig för frågor som rör terrorbrott. Enligt Anders Ygeman kommer dock förslagen ur gruppen att ske med fokus på kommande mandatperiod.

– Vi har 23 ministrar i regeringen och vi ska försöka lyfta blicken och presentera politik som vi vill genomföra nästa mandatperiod och orka ta tag i frågor som är mer långsiktiga och ibland också jobbiga att ta tag i, säger Ygeman.

Lena Rådström Baastad menar att det alltid är ”en utmaning” för att parti som har regeringsmakten att både hinna hantera dagliga politiska frågor och att jobba på längre sikt.

– Vi har också ett ansvar för oss som parti att visa vilken politik det är vi vill driva framåt, säger hon.

Integration och trygghet under 2018

I början av det kommande året ska Socialdemokraterna presentera sin valstrategi för 2018. I det arbetet är både partidistrikt och S sidoorganisationer inblandade.

– Det kommer att bli en valstrategi där vi lyfter fram behovet av en bättre välfärd, Sverige ska vara det unika välfärdslandet. Men vi ser också att vi har tagit för lätt på integrationsutmaningen under för lång tid och där vill vi fortsätta. Vi ser också ett stort behov av att sätta fokus på trygghetsfrågor vad gäller lag och ordning, säger hon.

M: ”Positivt”

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé kommenterar förslaget från Socialdemokraternas arbetsgrupp.

– Det är positivt om även S inser att vi behöver återkalla uppehållstillstånd vid terrorismrelaterad brottslighet. Men vi behöver också göra det möjligt att återkalla medborgarskap för den som begår terroristbrott eller lämnat oriktiga uppgifter om sig själv, säger han.

Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!