Bah Kuhnke om flyktingar: Städer som vill ta emot ska kunna göra det

Miljöpartiet vill att städer, kommuner och regioner själva ska kunna ta emot flyktingar – utan statens inblandning.

De gröna arbetar nu för att styra EU i sin riktning.

– Den som vill ta emot ska kunna göra det och få finansiellt stöd från asyl- och migrationsfonden, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

Alice Bah Kuhnke (MP) vill att europeiska städer ska kunna ta emot flyktingar på eget bevåg.
Alice Bah Kuhnke (MP) vill att europeiska städer ska kunna ta emot flyktingar på eget bevåg.

Inom kort väntas EU:s migrationskommissionär, svenska socialdemokratiska ex-ministern Ylva Johansson, lägga fram förslag till ny migrationspolitik.

Frågan är en av unionens svåraste och har skapat en djup spricka mellan medlemsländerna. Särskilt stor har oenigheten varit kring frågan om alla länder ska tvingas ta emot flyktingar.

Fungerar inte

Inför detta har den gröna gruppen i EU-parlamentet, där bland annat Miljöpartiet ingår, tagit fram synpunkter på hur de vill förändra.

Alice Bah Kuhnke, svensk parlamentariker och tidigare MP-minister, sitter i styrelsen för de gröna och har varit med och arbetat fram migrationsförslagen.

– Den migrationspolitik som EU bedriver i dag är på många sätt icke fungerande, basen är Dublinförordningen som inte har fungerat på många år. Vi föreslår en politik som bygger på en bindande, solidarisk omfördelningsmekanism där alla länder bidrar. Den har två delar, en frivillig och en tvingande, säger hon.

Miljöpartiet vill till exempel att städer, kommuner, regioner och länder som vill ta emot flyktingar ska kunna göra det – och få ekonomiskt stöd direkt från EU:s fondsystem.

– Stödet ska gå direkt till de som vill ta emot, inte via nationella myndigheter, säger Bah Kuhnke.

Ska tvingas betala

Hon menar att det redan i dag finns regioner som gärna vill ta emot, och som nu fungerar som pilotprojekt. Dessa finns företrädesvis i Tyskland.

– Vi menar att den som vill ta emot ska kunna göra det, och då få betalt för det och med så mycket resurser som krävs.

Den gröna gruppen vill även ha en tvingande del, där länder som inte vill ta emot flyktingar måste betala vad det hade kostat att ta ansvar.

– EU-medlemskapet kommer inte bara med en massa möjligheter, utan också skyldigheter. Det är ingen plockbuffé.

”Möjligheter större än risker”

Alice Bah Kuhnke tror att det finns mycket att vinna på ett system med större frivillighet.

– Möjligheterna är mycket större än riskerna, säger hon.

– Vi vet att frivillighet och det faktum att människor är välkomna, gör att de som kommer också känner sig välkomna. I de kommuner och städer där man tagit frivilliga initiativ, till exempel i Tyskland, har både civilsamhälle och näringsliv ställt upp för att se till att integrationen blir så bra som möjligt.

I det nya förslaget ingår även en rad andra saker, däribland förändrad lagstiftning för fördelning av asylsökande mellan länderna, hur asylsökande registreras vid gränserna och utökat mandat att granska att uppsatta regler följs. Dessutom större säkerhet i asylprocessen för kvinnor.

Tror på stöd

Alice Bah Kuhnke ”hoppas och tror” på stöd för sin linje.

– Vi har haft flera samtal med Ylva Johansson och också diskuterat detta med andra grupper, och vi känner ett stöd för en solidarisk omfördelningsmekanism och ett i första hand frivilligt ansvarstagande, säger hon.

Publisert:

LÄS VIDARE