Frågan om dödshjälp splittrar L: ”Frihetsfråga”

Frågan om aktiv dödshjälp splittrar Liberalerna.

Partinestorn Barbro Westerholm är en av dem som vill köra över partiledningen – och få till en statlig utredning i frågan.

– Det är en frihetsfråga, att få bestämma själv över sitt liv, säger hon.

Frågan om aktiv dödshjälp har länge varit omdiskuterad och så även i år. Det har rapporterats om flera fall, där människor rest till Schweiz för att få hjälp att dö.

Dessutom har diskussionen återigen tagit fart inom politiken. I dag är inga partier för aktiv dödshjälp, men Miljöpartiet har ett kongressbeslut från 2015 om att utreda frågan.

På Moderaternas stämma nyligen blev det lång debatt efter att flera krav framförts. Det hela slutade med att man sköt beslutet på framtiden, genom att tillsätta en intern arbetsgrupp som ska ta fram underlag för ett beslut.

Riksdagsledamot Barbro Westerholm, L, menar att dödshjälp är en frihetsfråga som borde utredas av staten.
Riksdagsledamot Barbro Westerholm, L, menar att dödshjälp är en frihetsfråga som borde utredas av staten.

Även på Liberalernas landsmöte, som inleds i nästa vecka, är frågan om aktiv dödshjälp mycket aktuell.

Flera tunga liberaler, bland dem partinestorn och riksdagsledamoten Barbro Westerholm, driver på för att ombuden ska rösta igenom att L ska verka för att en statlig utredning i frågan ska tillsättas.

Frågan splittrar Liberalerna

I motionen skriver man att en sådan utredning ska titta på de olika modeller som finns i andra länder och se om någon av dem kan bli tillåten i Sverige.

– Det här är en frihetsfråga, att få bestämma själv över sitt liv, säger Westerholm.

I Sverige är det i dag tillåtet att låta patienter som själva vill avstå från en behandling som håller dem vid liv. Men aktiv dödshjälp, där en person har rätt att avsluta sitt liv med medicinsk hjälp från läkare, är förbjudet.

Barbro Westerholm, som skrivit motionen tillsammans med riksdagsledamöterna Joar Forssell och Lina Nordquist, är kritisk till att L:s partistyrelse inte vill gå längre i frågan utan vill se en fortsatt diskussion.

– De tycker att debatten ska fortsätta, men jag menar att vi inte kommer längre. Det som jag lutar mig väldigt mycket åt är ju etikern och psykiatriprofessorn Ingemar Engström, att det här är en medborgarfråga, inte enbart en läkarfråga. Om medborgarna ska komma till tals måste man göra en utredning, säger hon.

Frågan är infekterad i Sverige. Mätningar har visat att en majoritet av svenska folket är för aktiv dödshjälp.

Men Läkarförbundet är emot.

”Läkares uppgift är att ge vård och bota, behandla och lindra sjukdomar. Att vidta åtgärder i syfte att patienten ska avlida är främmande och väsensskilt från denna uppgift”, skriver förbundets organ för medicinsk-etiska frågor på sin hemsida.

Läkarförbundet är emot aktiv dödshjälp

Man bedömer också att det finns en risk att patienter kan känna sig pressade att begära aktiv dödshjälp, för att underlätta för anhöriga, vården och samhället.

Men Barbro Westerholm håller inte med. Hon själv propagerar för ”Oregon-modellen”. Där kan en dödssjuk patient ansöka om dödshjälp och få tillgång till en dödlig dos av en medicin som man tar själv, när man vill.

– Det här handlar om människor som har väldigt kort tid kvar att leva. Läkare ska rädda liv och förlänga liv, sägs det. Men ska de verkligen medverka till att förlänga ett plågsamt döende?

Oregon-metoden skiljer sig från modellen som är laglig i Benelux-länderna och Kanada, där det avgörande villkoret är hur mycket patienten lider, psykiskt eller fysiskt, och där det är läkaren som ger patienten en spruta.

Liberalernas landsmöte arrangeras i Västerås den 15–17 november.

Publisert:

LÄS VIDARE