Regeringen bekräftar: två skatteförslag stoppas – flygskatten görs om

SAMHÄLLE

Regeringen stoppar sina skatteförslag efter Alliansens hot om misstroendevotum.

Flygskatten kommer dock finnas kvar i höstbudgeten, men ändrad efter de borgerliga riksdagspartiernas synpunkter.

– Klimathotet väntar inte. Vi måste göra åtgärder i dag, säger Isabella Lövin (MP) under lördagens pressträff.

Foto: LASSE ALLARD
Finansminister Magdalena Andersson

Det är förslaget om sänkt brytpunkt för statlig skatt som nu slopas. Även förslaget om att ändra de så kallade 3:12-reglerna, som reglerar hur fåmansföretag beskattas, stoppas nu, bekräftar S och V först på DN Debatt.

Flygskatten kvar men modifieras

Den omdebatterade flygskatten kommer dock att vara kvar i höstens budgetproposition. På DN Debatt skriver Magdalena Andersson, Per Bolund och Ulla Andersson att det beror på att ”klimatet är vår tids ödesfråga och kan inte vänta”.

Förslaget, som är en kärnfråga för klimatminister Isabella Lövin, kommer dock justeras för att inte missgynna glesbefolkade områden där tågresor inte är ett realistiskt alternativ. De förändringar av flygskatten som gjorts och som kommer att ingå i höstbudgeten ligger enligt regeringen och Vänsterpartiet i linje med vad de borgerliga riksdagspartierna vill se.

– I vissa delar av Norra Sverige och på Gotland är flygskatten inte ett reellt alternativ – därför finns det skäl att kompensera regionalpolitiskt, säger bistånds- och klimatminister Isabella Lövin (MP) under lördagens pressträff.

Den kompensationen kommer att ligga på 120 miljoner kronor årligen meddelar Lövin. Flygskatten, som hon poängterar är en fortsatt prioriterad klimatpolitisk fråga, kommer att ligga på 60, 250 och 400 kronor för de respektive distanserna. I de ursprungliga planerna låg avgiften på 80, 280, och 430 kronor beroende på om flygresan var inrikes eller utrikes.

Förklaringen till varför inte alla förslag dras tillbaka kommenterar Isabella Lövin med att flygskatten är en fråga som inte kan vänta.

– Klimathotet väntar inte. Vi måste göra åtgärder i dag, säger hon.

Jobb, skola och klimat är de områden som kommer att prioriteras i höstbudgeten, enligt klimatministern.

Lövin: ”Oansvarig oppositionspolitik”

Att regeringen och Vänsterpartiet nu backar från de skatteändringar man tidigare markerat skulle komma i höstbudgeten är ett svar på Alliansens och Sverigedemokraternas hot om misstroendeförklaring mot flera av regeringens ministrar. Detta har tidigare kritiserats av både Magdalena Andersson och statsminister Stefan Löfven och lyfts i debattartikeln som Alliansens och Sverigedemokraternas metod att försvåra samarbete.

– Det här är inte sättet att driva en ansvarsfull opinionspolitik, säger Isabella Lövin, angående misstroendevotumet.

En farlig praxis, menar regeringen och V, och något som riskerar att ”kasta hela det svenska budgetramverket överbord” och flaggar för att det kan komma att leda till stora underskott i statsfinanserna.

Foto: LASSE ALLARD
Magdalena Andersson och Isabella Lövin på pressträffen
ARTIKELN HANDLAR OM