Regeringen inför ny hård bidragskontroll

Här är regeringens nya hårdare bidragskontroller.

Socialtjänster får utökade möjligheter att undersöka om arbetslösa som söker försörjningsstöd verkligen gör allt de kan för att försöka få ett jobb.

– Grundprincipen är att alla som kan arbeta ska arbeta, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Förra året betalade kommunerna ut drygt 10,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, till cirka 256 500 personer som inte klarade försörjningen för sig själva och sina familjer. Nästan alla pengar, drygt 93 procent, gick till försörjningsstöd som ska täcka bland annat livsmedel och kläder.

Den allra vanligaste orsaken till att folk beviljades stöd var arbetslöshet, vilket var fallet i 48 procent av ärendena. Det handlar bland annat om personer som står utan inkomst då de inte kvalificerat sig till arbetslöshetsförsäkringen.

”Alla som kan arbeta ska arbeta”

Den 1 juli i år skärpte regeringen skrivelserna i socialtjänstlagen. Via en ny bestämmelse förtydligades att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd, men bara om man är aktiv i sökandet efter ett jobb.

– Jag tycker det är ganska självklart. Grundprincipen är att alla som kan arbeta ska arbeta, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Hon poängterar att det är individens ansvar att, med samhällets hjälp, stå till arbetsmarknadens förfogande.

– Annars har man inte rätt till stöd. Det är rimligt att ställa samma krav på personer med försörjningsstöd, givet att man kan arbeta, som vi gör i den övriga arbetsmarknadspolitiken.

I dag går regeringen vidare och beslutar om att skärpa kontrollen av de arbetslösa, som kan jobba, som söker försörjningsstöd. Från och med årsskiftet får kommunernas socialtjänster tillgång till fler uppgifter hos Arbetsförmedlingen. Det görs för att handläggarna ska kunna fastslå att den arbetslöse som söker försörjningsstöd gör allt de kan för att hitta ett jobb.

Får tillgång till fler uppgifter

Socialtjänsten får från 1 januari tillgång till uppgifter som visar på om en person är registrerad som arbetslös, deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och när den senaste aktivitetsrapporten kom in till Arbetsförmedlingen.

– Annars är det svårt att ha ett sådant krav som vi har. Det blir ett slag i luften om det inte finns möjlighet att kontrollera om personen verkligen står till arbetsmarknadens förfogande, säger Johansson.

Innebär det här hårdare kontroller?

– Ja, det är viktigt att om du kan arbeta så ska du också stå till arbetsmarknadens förfogande om du ska få del av försörjningsstöd, eller för den delen a-kassan. Det är ett rimligt krav att ställa, individen har ju själv ett ansvar.

Johansson poängterar dock att hon tror att de allra flesta aktivt vill söka jobb.

– Men det är rimligt att det finns en kontrollmöjlighet och att kravet uttrycks tydligt.

Moderaternas integrationspolitiske talesperson Elisabeth Svantesson säger i en kommentar:

– Bidragsberoendet är stort och det är viktigt att tydliggöra förväntningar och krav på den som får försörjningsstöd. Vi drev detta i migrationsöverenskommelsen med regeringen förra året och det är bra att nu genomförs.

Publisert: