Nu blir det lättare att byta namn

SAMHÄLLE

Regeringen föreslår ny lag om personnamn

1 av 2

Heter du Karlsson men vill hellre heta Nilsson? Eller suktar du kanske efter ett dubbelnamn?

Nu lägger regeringen fram sitt förslag till ny namnlag som ska göra det enklare att själv styra över vad du ska heta.

– Alla namn som bärs av över 2 000 personer i Sverige blir fria att välja, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Regeringen har tidigare aviserat att man vill modernisera lagen om personnamn, som gällt i över 30 år. Nu lägger justitieminister Morgan Johansson fram lagförslaget för hur man vill att reglerna för personnamn ska vara framöver.

Lagförslaget behandlas på dagens regeringssammanträde och de nya reglerna ska träda i kraft i juli nästa år.

– Den gamla namnlagen har kritiserats för att den begränsat människors möjligheter att fritt välja sitt namn. Nu förändrar vi det, säger Morgan Johansson.

Mellannamn slopas

Möjligheten att ta mellannamn slopas, till exempel att behålla sitt eget och samtidigt ta sin makes efternamn som mellannamn.

– Det har varit ett bekymmer när det kommer barn i familjen. De ärver inte automatiskt mellannamnen och får därför bara heta den ena förälderns efternamn.

I stället för mellannamn får den som så vill framöver ta ett dubbelt efternamn, framhåller Morgan Johansson.

– Och det ska automatiskt gå i arv till barnen.

Byt hur många gånger du vill

Men det ska också bli möjligt att välja ett helt annat efternamn än det du själv har.

Alla namn som bärs av minst 2 000 personer i Sverige blir fria att välja. Även hur många gånger du kan byta namn, både förnamn och efternamn, släpps fritt. Alla förvärv av namn måste anmälas till Skatteverket, som blir ensam ansvarig myndighet för personnamn.

ARTIKELN HANDLAR OM