Välfärd och generös flyktingpolitik i motioner till S-kongressen

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: MARCUS ERICSSON
Lena Rådström Baastad (S).

Jobb, tillväxt och välfärd engagerar mest i det socialdemokratiska partiet, visar motionsflödet inför S-kongressen i april.

Men bland de 1974 motionerna finns också krav på en återgång till en mer generös flyktingpolitik.

– De flesta motioner handlar om hur vi ska bygga ett tryggare och starkare Sverige, säger partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S).

Den 8–12 april nästa år samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Totalt 1974 motioner har kommit in från partimedlemmarna runt om i landet.

Aftonbladet har träffat Lena Rådström Baastad inför partikongressen. Hon tog över som partisekreterare efter Carin Jämtin i augusti i år.

Minskade klyftor engagerar

Stoppet för att skicka in motioner gick i början av november och just nu arbetar Socialdemokraternas partiledning med verkställande utskott och partistyrelse med att ta fram riktlinjer och besvara de totalt 4224 förslag, ”att-satser”, som finns i handlingarna från medlemmarna.

Lena Rådström Baastad menar att de allra flesta motioner tar avstamp i Socialdemokraternas hjärtefrågor: den svenska modellen och jobb, skola och omsorg. Många skriver om vikten av att minska klyftor mellan stad och land, män och kvinnor och olika grupper i samhället.

Heta frågor med

– De allra flesta motioner vi fått in handlar om jobb, tillväxt och välfärd. Ganska mycket är på temat jämlik välfärd, som pensioner för kvinnor och hur vi kan utveckla och stärka skolan och vården.

Politiskt heta frågor som tiggeri, vinster i välfärden och migrationspolitiken finns också i motionsfloden.

Ungefär fyra procent av motionerna rör migrationspolitiken, där regeringen genomfört en rad skärpningar det senaste året.

– De som motionerar om migrationen vill se en tillbakagång till det som har varit med en mer generös lagstiftning, säger Rådström Baastad, som ändå menar att majoriteten av partiet står bakom den i dag förda politiken.

MP och SD nämns nästan inte alls

Socialdemokraternas partikongress ska också lägga fast riktningen inför valet 2018. Partisekreteraren har tidigare slagit fast att S kommer att gå fram enskilt i valrörelsen, men med målet om att fortsätta att regera med Miljöpartiet.

Samarbetspartiet MP nämns dock enbart i två sakfrågor, Irak-konflikten och grön teknik, bland motionerna. Och SD, som bland annat utmanar om LO-kollektivets röster, nämns i förbifarten i en fråga som rör trygga jobb och kollektivavtal.

Senast Socialdemokraterna var samlade för partikongress var 2015 i Västerås.

Publicerad: