Kaplan ansöker om fallskärm – kan få 1,5 miljoner kronor

1 av 3 | Foto: Mehmet Kaplan och Stefan Löfven meddelar att Kaplan lämnar regeringen. Avslöjandena om att bostadsministern ätit middag tillsammans med högerextrema Grå vargarna samt att han i en tv-sändning 2009 jämfört Israel med 30-talets nazister blev till slut för mycket.
SAMHÄLLE

Förre bostadsministern Mehmet Kaplan har lämnat in en ansökan om att få avgångsersättning.

Det innebär att han sannolikt kommer att få 1,5 miljoner kronor i fallskärm.

– Ansökan kom in i dag. Normalt brukar ersättning gälla under ett år, säger statsrådsarvodesnämndens sekreterare Cecilia Bohlin.

Som statsråd hade Mehmet Kaplan en månadslön på 127 000 kronor.

I sin ansökan om avgångsarvode, som inkom till statsrådsarvodesnämnden i dag, skriver den förre bostadsministern:

"Med anledning av att jag lämnat min befattning som statsråd den 18 april ansöker jag om avgångsersättning."

1,5 miljoner

Nu ska statsrådsarvodesnämnden ta ställning till hur stor ersättningen ska bli, vilket man gör på ett sammanträde den 17 maj. Om Kaplan får den tid som är brukligt, landar ersättningen på cirka 1,5 miljoner kronor.

– Nämnden tar ställning till tid och andra omständigheter kring det här, sen blir resultatet att de får ersättning en viss tid som brukar vara ett år, säger Cecilia Bohlin.

Bara i undantagsfall påverkar den tid som statsrådet suttit ersättningens storlek.

– I de allra flesta fallen har det inte spelat någon roll. Men jag vet att till exempel Jan Eliasson, som bara satt ett halvår som minister, fick sex månaders ersättning när han avgick efter valet 2006, säger Cecilia Bohlin.

Inkomstgaranti från riksdagen

Mehmet Kaplan uppbär också en inkomstgaranti sedan sin tid i riksdagen. Denna räknas av om han får avgångsersättningen.

– Om han skulle få det så räknas det av krona för krona mot riksdagsarvodet och alla andra inkomster han har. Totalt sett kan man inte få mer än vad man haft som statsråd, säger statsrådsarvodesnämndens ordförande Ove Nilsson till Aftonbladet.

Om Mehmet Kaplan nästa år söker även inkomstgarantin från riksdagen kan han få maximalt 30 259 kronor i månaden fram till oktober 2019.

Totalt kan Mehmet Kaplan få omkring 2,4 miljoner kronor, om han söker båda formerna av ersättning och inte har några andra inkomster.

ARTIKELN HANDLAR OM