”Man ska inte kunna skolka sig in i Sverige”

SAMHÄLLE

VISBY. Moderaterna kräver att nyanlända anstränger sig mer.

De som inte lär sig språket eller deltar i samhällsorientering ska kunna förlora bidrag eller möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

– Man ska inte kunna skolka sig in i Sverige, säger Anna Kinberg Batra.

Lördagen är Moderaternas dag i Almedalen och Anna Kinberg Batra inledde med att säga att hon tänker prata om svenska värderingar.

På en pressträff presenterade hon fyra förslag som syftar till att nyalända ska få jobb och komma in i samhället.

Bland annat vill M att nyanlända ska anstränga sig mer för att lära sig svenska och samhällsorientering. 

För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd om man inte har jobb eller försörjning ska det krävas att man deltar i svenskundervisning. Alla nyanlända ska också delta i samhällsorientering och det ska ske någon typ av examination av kunskaperna. De som inte dyker upp på undervisningen ska kunna förlora delar av etableringsersättningen.

Något fel om man inte lär sig språket på tio år

– Man ska inte kunna skolka sig in i Sverige, säger Anna Kinberg Batra.

På Aftonbladets fråga om nyanlända inte anstränger sig tillräckligt för att lära sig svenska, svarar Anna Kinberg Batra:

– Om det finns någon som bott i Sverige i tio år och inte kan språket, då är det någonting som är fel.

Efter presskonferensen utvecklade M-ledaren kring förslaget att koppla chansen att få permanent uppehållstillstånd till hur mycket man anstränger sig att lära sig svenska språket.

Hur mycket svenska måste man kunna för att få stanna?

– Efter allra bästa förmåga. Det där är en bedömning man får göra från fall till fall och det viktiga kravet vi ställer, det är att man anstränger sig och att svenska ingår i de etableringsplaner som Sverige erbjuder. Det gör det inte alltid i dag.

Anstränger sig nyanlända för lite i dag?

– Om man fastnar i utanförskap och inte kommer in i samhället, då är det något vi behöver ändra på. Och vi vet att var fjärde etableringsplan i dag saknar svenskundervisning och att det är en av tre som inte deltar i samhällsorientering. Det vill vi ändra på.

Men du vill inte ha språktest?

– Nej, det ser olika ut hur man kan lära sig språket och det blir lätt en debatt om hur testet ser ut när det vi behöver är att alla efter sin bästa förmåga deltar allt vad de kan i svenskundervisning och gör sitt bästa för att komma in i samhället. Det måste vi göra bättre.

Vill införa bidragstak

Anna Kinberg Batra tog även upp M-förslaget att införa ett bidragstak, som presenterades tidigare i veckan. Det fjärde förslaget är att aktivitetskravet i försörjningsstödet även ska gälla nyanlända kvinnor som är föräldralediga. Ett rimligt krav är att språkundervisning också ska gälla föräldralediga, anser M-ledaren.