Funktionsnedsättning

Rektorer slår larm: ”Staten registrerar funktionsnedsatta”

Av: 

Olof Svensson

SAMHÄLLE

Funktionsnedsatta ska föras in i ett statligt register.

Registret gäller dem som studerar på folkhögskola – men flera rektorer vägrar att lämna ut uppgifterna:

– Den stora faran är om någon annan använder uppgifterna i annat syfte i framtiden, säger folkhögskolerektorn Anneli Dahlqvist.

Registret skapas av Statistiska centralbyrån, SCB, och ska innehålla personnummer på alla med funktionsnedsättning som studerar på folkhögskolor.

Anneli Dahlqvist är rektor på Bona folkhögskola i Motala där omkring 70 procent av studenterna har funktionsnedsättning, eller funktionsvariation som hon själv säger. Hon anser att registret är integritetskränkande och potentiellt farligt.

– Jag har arbetat med folkbildning sedan början av 90-talet och trodde inte jag skulle få det här på mitt bord. I tider då det pratas om att demokratin förändras, och vi har historiska exempel på register över människor, tycker jag inte sådant här borde förekomma, säger hon.

Användas av framtida regeringar

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver hon tillsammans med tre andra rektorer att ”ingen vet hur statens register kommer att användas av framtida regeringar.”

Anneli Dahlqvist ifrågasätter också syftet med insamlingen. Tidigare har folkhögskolor rapporterat hur många av deltagarna som har funktionsvariation. Hon förstår inte varför det nu måste rapporteras in på personnivå, med personnummer.

I en regeringspromemoria står det att det är SCB som velat ändra rapporteringssystem – från gruppnivå till personnivå (se faktaruta). Nizar Chakkour, pressansvarig på SCB, säger att ändringen är nödvändig för att klara regeringsuppdraget.

Folkbildningsrådet, en ideell förening som fördelar stöd till folkhögskolor, har uppgiften att rapportera resultatet av SCB:s statistikinhämtning till regeringen.

Kan förlora delar av statsbidraget

– Det utgår ett statsbidrag till folkhögskolor på dryga två miljarder. Då behöver man veta vilka som får del av detta. Man behöver bred information och andelen deltagare med funktionsnedsättning är en viktig del, säger Maria Graner, generaldirektör på Folkbildningsrådet.

Har du förståelse för kritiken, att registret kan komma att användas till ett annat syfte i framtiden?

– Jag kan ha en förståelse för att man reagerar på att lämna ifrån sig det här. Sedan har jag förtroende för att statsmakten agerar ansvarsfullt.

Exakt vad som händer med de skolor som inte skickar in uppgifterna ska Folkbildningsrådets styrelse ta ställning till. Maria Graner utesluter inte att skolorna kan förlora delar av statsbidraget.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Compricer

Publisert:

LÄS VIDARE

Studenter om registret: ”Det här kan förfölja oss”

ÄMNEN I ARTIKELN

Funktionsnedsättning

SCB, Statistiska centralbyrån

Skola & utbildning

Samhälle

AB Voice