Ministern: Fler unga ska få stöd från Försäkringskassan

Annika Strandhälls svar på skarpa kritiken

avAnette Holmqvist

Publicerad:

Nu ska fler unga kunna få aktivitetsersättning från Försäkringskassan – avslagen har varit för många.

Det erkänner ansvarig minister, som också vill granska vad det beror på.

– Det är ett sätt att svara på den oro som jag har mött hos individer som kommit i kläm, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S).

På regeringssammanträdet på torsdagen fattades tre beslut som rör Försäkringskassan.

Det handlar dels om att fler unga nu ska kunna få aktivitetsersättning samtidigt som man skärper kraven på att Försäkringskassan ska samarbeta med arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården om de unga.

Men regeringen vill också få en bättre bild av varför avslagen ökat och granska hur väl Försäkringskassan lever upp till kraven om att göra ordentliga utredningar i frågor om vem som har rätt till stöd.

Foto: NILS PETTER NILSSON
 Jag har sett och hört exempel på hur människor hamnar mellan stolarna och därför trycker vi nu på att Försäkringskassan måste säkerställa att människor faktiskt får rätt stöd, säger Annika Strandhäll (S).

Svar på kritiken

Annika Strandhäll gör ingen hemlighet av att åtgärderna är ett svar på den skarpa kritik som regeringen fått i frågan om den allt tuffare linjen från Försäkringskassan.

– Ja, det är ett svar, ett sätt att svara på den oro som jag har mött hos individer som upplever att man har kommit i kläm, och där vi också kan se en förändring i avslagsfrekvens, trots att vi inte förändrat lagstiftning eller regelverk, säger hon.

Enligt Strandhäll har regeringen under våren sett en trend där allt fler unga fått avslag på ansökningar om aktivitetsersättning. Det är ett stöd för unga 18–29 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden och har bedömts helt sakna eller ha väldigt liten arbetsförmåga. Det kan handla om till exempel funktionsnedsatta men också unga som av olika skäl saknar gymnasiekompetens.

– Jag har också sett och hört exempel på hur människor hamnar mellan stolarna och därför trycker vi nu på att Försäkringskassan måste säkerställa att människor faktiskt får rätt stöd. Det är de verktyg som vi har, säger hon.

Samtidigt ger man Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att granska orsakerna bakom avslagen. Ett arbete som ska redovisas nästa höst.

Ministern menar att fler ska kunna få stöd omgående, men hon säger samtidigt att det inte finns någon garanti för att de nya åtgärderna kommer att vara tillräckliga. I stället ser hon dem som ”bra och viktiga steg på vägen” som också ska ge ett bättre faktaunderlag kring vad avslagen beror på.

1 av 2 | Foto: NILS PETTER NILSSON
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)

Skarp kritik

Regeringen har under en längre tid fått skarp kritik i frågor som rör ersättningar från Försäkringskassan.

Annika Strandhäll själv prickades dessutom i juni av Konstitutionsutskottet för petningen av myndighetens tidigare generaldirektör, Ann-Marie Begler.

I frågan om avslagen till de unga ser dock Strandhäll ingen anledning till självkritik.

– I det här fallet har regeringen inte förändrat lagstiftning eller regelverk på något sätt, vår enda ambition är att vi ska ha ett socialförsäkringssystem som innebär att människor får det stöd de ska ha när de behöver det. Vi har tagit flera initiativ till det under senaste året när det handlar om att se till att människor inte ska behöva trilla mellan stolarna.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM