Strid om makten i KD-toppen

avPär Karlsson

Det blir strid om vilka som ska leda Kristdemokraterna i valrörelsen nästa år.

Sara Skyttedal siktar på en maktposition i ledningen, men ingen av de nuvarande partitopparna har några planer på att flytta på sig.

– Jag har meddelat valberedningen att jag står till förfogande för omval, säger KD:s vice ordförande Jakob Forssmed.

1 av 3 | Foto: CAROLINA BYRMO
Sara Skyttedal

När Kristdemokraterna håller riksting i oktober ska man slå fast vilken politik man ska gå till val på nästa år. Men man ska dessutom besluta om vilka som ska vara partiets ledande företrädare. Och redan nu står det klart att det blir maktstrid om platserna runt partiledaren Ebba Busch Thor.

Nyligen meddelade Sara Skyttedal, tidigare ordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund, att hon kandiderar till presidieposterna som vice- och andre vice ordförande.

Skyttedal, i dag kommunalråd i Linköping, menar att det behövs nya personer i KD-toppen.

– Jag tror att mitt parti verkligen behöver gå in i ett läge av krismedvetenhet inför valet. Vi behöver modiga företrädare som vågar föra fram en vass kristdemokratisk politik, sa hon.

Skyttedal slog också fast att KD, som länge haft ett mycket svagt stöd i opinionen, måste bättra sig om det ska bli en valframgång nästa år.

– Min bild just nu är att vårt parti lägger fram förslag som mer ger sken av interna och externa kompromisser, när vi behöver visa att vi har ett unikt bidrag till svensk politik.

Blir strid om maktposter

De poster som Skyttedal tar sikte mot innehas i dag av Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet och Jakob Forssmed, ekonomisk talesperson som också täcker upp för Busch Thor under hennes föräldraledighet.

Ingen av dem har några planer på att lämna partitoppen. Forssmed ger nu beskedet att han kandiderar för omval.

– Jag har meddelat valberedningen att jag står till förfogande för omval och att jag är beredd att som en del i presidiet fortsätta arbeta hårt för ett starkt kristdemokratiskt inflytande i svensk politik och ett regeringsskifte, säger han.

Henriksson, andre vice ordförande, är också tydlig med att hon kandiderar för omval.

– När jag svarade ja till nomineringskommitén 2015 så var det för att sitta över valrörelsen. Så den bedömningen gjorde jag redan då och den gäller fortfarande, säger hon.

Henriksson, som i juni 2015 petades från posten som gruppledare av Busch Thor, säger att KD har en stor utmaning framför sig.

– Det handlar om att få känt vilka frågor där vi förslag som skulle kunna förändra Sverige till det bättre, säger hon.

Henriksson och Forssmed kandiderar igen

Henriksson säger att strategin som KD-ledningen slagit fast betonar att mycket handlar om att satsa på de sociala frågorna.

– Det handlar om att visa för väljarna att vi som parti behövs om man ska få ett samhälle som utgår ifrån att alla människor har samma värde men vi är olika och behöver olika stöd. Den sociala biten är en väldigt viktig del i den kristdemokratiska politiken och ha alltid varit det. Det är viktigt att väljarna känner en trygghet i att det kommer fortsätta vara det i framtiden också.

I vassen lurar också EU-parlamentarikern Lars Adaktusson. Inför riksmötet 2015 kandiderade han till presidiet men efter en hård konflikt fick han nöja sig med en plats i partistyrelsen. Han har ännu inte velat ge besked om han kandiderar till partitoppen.

– Jag kommer att besvara den frågan om jag får den från valberedningen. Jag passar på frågan nu, har han sagt till Aftonbladet.

Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!