Vänsterkravet på regeringen - sommarjobb för unga

Foto: OLA AXMAN
Ulla Andersson (V).
SAMHÄLLE

Nu sätter Vänsterpartiet press på regeringen.

I budgetförhandlingarna kräver partiet statliga satsningar på sommarjobb för ungdomar ute i kommunerna.

– Vi har många ungdomar som inte har egna kontakter och då är det viktigt att kommuner har möjlighet att erbjuda fler sommarjobb, säger Ulla Andersson (V).

Den 18 april presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens vårbudget. Den innehåller både förändringar av statsbudgeten för 2017 som lades i höstas och en bedömning av det ekonomiska läget framöver.

Sedan valet 2014 har S/MP-regeringen ett budgetsamarbete med Vänsterpartiet och just nu sitter parterna och förhandlar.

Aftonbladet kan i dag berätta om ett av V:s viktigaste krav i överläggningarna. Partiet kräver en statlig satsning på sommarjobb för ungdomar ute i landets kommuner. Ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson (V) säger att man vill avsätta 105 miljoner kronor som kommunerna ska kunna söka för att finanansiera jobben, något man beräknar skulle kunna räcka till 10 000 sommarjobb.

Man vill att reformen ska finnas med i vårändringsbudgeten och att kommunerna ska kunna söka pengar redan till sommaren för att erbjuda ungdomar några veckors arbete.

Kräver satsning på sommarjobb

Sedan tidigare har många kommuner satsningar på lokala jobb för unga på somrarna. Men enligt V dras många med så dålig ekonomi att möjligheten inte finns.

– Sommarjobb för ungdomar är bra för hela samhället och framför allt är det bra för ungdomarna själva. Det är många av dem som genom sommarjobbet får in sin första fot på arbetsmarknaden. Man får en känsla av att man har en viktig uppgift att fylla och är betydelsefull, säger hon.

Andersson säger att hon tror att detta är något som kommunerna efterfrågar.

– Ja, det tror jag. Vi har en alldeles för hög ungdomsarbetslöshet. Vi har många ungdomar som inte har egna kontakter och då är det viktigt att kommuner har möjlighet att erbjuda fler sommarjobb än vad man har i dag.

Varför satsar ni i stället inte på att underlätta för företag att anställa ungdomar ute i kommunerna?

– Det är självklart bra om företag också anställer sommarjobbare. Det här är för ungdomar som går i gymnasiet, på högstadiet och som får möjlighet att få sitt första sommarjobb. Det är en bra förutsättning för att kunna ta plats i arbetslivet och få erfarenhet och få möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter, det kanske det spåret man vill välja framöver. Att gå igenom kommunerna är ett säkert sätt.

Hon menar också att det finns många olika saker som ungdomar kan arbeta med.

– Det kan handla om allt ifrån att göra fina utemiljöer till att se till att se till att äldre får komma ut på promenader eller får trevliga fikastunder. Det kan handla om att ha parklek med barn och unga ute i stadsdelar och byar.

Missnöjda med regeringens skattepolitik

Förra årets budget innehöll en permanent satsning på tio extra miljarder till kommunerna. Men V menar att det inte räcker.

Ulla Andersson Hon säger att hennes parti överlag är nöjda med budgetsamarbetet med regeringen.

– Vi har fått igenom många bra reformer, inte minst avgiftsfria mediciner för barn, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar och tio miljarder till välfärden. Men sedan är det självklart så att vi önskar att det skulle bli omfördelande även på skattesidan. Så att de allra rikaste skulle få bidra efter förmåga.

Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, stödjer V-kravet, men har vissa invändningar.

– SSU vill se en nationell sommarjobbsgaranti, det var ett av våra viktigaste krav inför förra höstbudgeten. Det är kul att Vänsterpartiet väljer att driva SSU:s förslag ännu en gång. Men de har tyvärr för låga ambitioner. För att alla gymnasieelever ska kunna få ett sommarjobb krävs mer pengar än vad Vänsterpartiet föreslår i sitt förslag, säger ordförande Philip Botström.

ARTIKELN HANDLAR OM