Nya terrorstrategin: Knivattacker och bränder

SAMHÄLLE

Utvecklingen att IS pressas tillbaka i Syrien kan utgöra ett hot mot Sverige.

Säpo ser en ökad risk att jihadister begår småskaliga attacker med knivar eller anlagda bränder.

– Färre reser och fler har kommit hem. De är frustrerade och väljer att göra något mot Sverige i stället, säger Säpo-chefen Anders Thornberg.

1 av 3 | Foto: TT

Säkerhetspolisen, Säpo, presenterade idag sin årsrapport för 2016. Anders Thornberg inledde med att nämna några av förra årets terrorattentat i Europa och konstaterade att myndigheten aldrig tidigare har haft en så stor och komplicerad uppgift som nu.

Det största hotet mot Sverige är fortsatt våldsbejakande islamister. Att IS pressas tillbaka i Syrien och att färre svenskar ansluter sig till terrorsekten kan snarare innebära att hotet här ökar.

IS har uppmanat sina anhängare att stanna i sina hemländer och försöka utföra attacker där. Just ensamagerande som inspireras av IS ser Säpo som de mest troliga att utföra attentat i Sverige.

Utnyttjar lokalkännedom

– Uppmaningen är att göra vad man kan och göra det på egen hand, mot de måltavlor man tycker är legitima. Ett terrorattentat skulle därför kunna vara en anlagd brand, ett knivattentat mot en enskild person. Vi pratar ofta om stora och komplexa attentat men vi måste påminna oss om andra tillvägagångssätt, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker inom området ideologiskt motiverade aktörer, på Säpo.

Vad är det som tyder på att det skulle drabba Sverige?

– Sverige har pekats ut som ett legitimt mål, även om vi inte är ett prioriterat mål. De våldsbejakande islamisterna är drivna av hur agerandet ser ut globalt, man tar med sig tankesättet till Sverige. Det strategiska i att försöka få människor att agera på egen hand är att man utnyttjar människors lokalkännedom, jämfört med att skicka någon som aldrig varit i Sverige.

Ökad aktivitet från vit makt-rörelsen

Säpo vill inte svara på hur många potentiella terrorister som tros befinna sig i Sverige eller hur stor risken är att någon utför ett attentat. Men enligt myndigheten kommer hotet från IS bestå under många, många år. IS har som långsiktigt mål att bygga upp ett kalifat som sträcker sig över generationer.

– Vi jobbar dag och natt på Säkerhetspolisen och vi har inte haft ett terrorattentat på många år i Sverige. Men det kan inte uteslutas att det inträffar, säger Anders Thornberg.

Förutom våldsamma islamister ser Säpo ett ökat hot från vit makt-rörelsen och autonoma vänstergrupper. Aktiviteten ökade i båda grupperna under förra året. Vit makt-rörelsen försöker dra nytta av flyktingsituationen och oroligheterna i världen, vilket Säpo ser med oro på.

Utgör samma hot

På vilket sätt utgör de ett hot?

– De har precis samma strategi som de våldsbejakande islamisterna. Det handlar om att ändra samhällsordningen, att ersätta det demokratiska styrelseskicket med något annat, där terrorattentat och våldsbrott är en metod för att nå dit. På så vis utgör de samma hot, men vi bedömer att den våldsbejakande islamismen är ett större hot, säger Ahn-Za Hagström.

Hur jobbar ni mot det här?

– Vi följer kontinuerligt alla tre extremistmiljöerna för att bedöma utvecklingen, för att kunna göra tillförlitliga bedömningar av hoten.

ARTIKELN HANDLAR OM

Säpo

Syrien

Sverige

Islamism