Rektorn: Har inte tid att sätta mig in i ärendet

avHelena Trus

SAMHÄLLE

En 15-årig judisk elev vittnar om kränkande behandling och antisemitism på en skola i centrala Stockholm.

Men skolans rektor avstår från att kommentera.

– Jag har inte tid att sätta mig in i ärendet, säger hon.

Elever som heilar i korridoren och skriker judehora.

Den 15-åriga eleven vittnar för Aftonbladet om vardagen på en skola i centrala Stockholm. Hur judiska elever får utstå kränkningar och hot på skoltid.

Skoleleven, som i texten vill vara anonym, berättar att både elever och föräldrar påpekat situationen till skolledningen via klassföreståndare och ansvariga för den judiska profilen. Men de upplever inte att det inte vidtagits några åtgärder från skolledningen.

– Vi föräldrar har gått ihop. Vi är enade i att det måste ske en förändring. Det är ett dilemma som förälder om jag skulle anmäla skolan, en oro för att det skulle bli konsekvenser för min dotter, säger mamman till skoleleven.

”Är upptagen”

Enligt en utredning av Skolinspektionen 2013 framgår att det fanns brister i skolans arbete att motverka kränkande behandling.

Skolan har sedan utarbetat en behandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Trots det vill rektorn inte veta mer om elevens upplevelser, när Aftonbladet når henne på telefon.

Det gäller en artikel, där en elev berättar om situationen för henne på skolan när det gäller kränkande behandling och antisemitism. Jag vill ge dig chansen att kommentera det hon berättar.

– Jag är ledsen, jag är upptagen precis hela dagen i dag. Jag får avstå denna gången tyvärr.

Så du vill inte kommentera alls?

– Jag tror jag avstår.

Vill du inte ens veta vad det gäller?

– Jag har inte möjlighet, min kalender är helt full. Jag har inte tid att sätta mig in ärendet alls nu.

Kan jag prata med din biträdande rektor i stället?

– Vi är precis upptagna på samma saker nu så vi avstår.

ARTIKELN HANDLAR OM