Valet 2018

V-ledamot polisanmäler riksdagskollega

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) har polisanmält en annan ledamot för ofredande.

Han menar att kvinnan kränkt honom i många år – med oönskade sms, mejl och gränslöst kontaktsökande.

– Både jag och mitt parti har försökt att stoppa henne, men det har inte hjälpt, säger Holm.

På torsdagen lämnade Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet sedan 2010, in en anmälan om ofredande till polisen. I anmälan bifogas en rad sms och mejl som stödbevisning.

Jens Holm (V) säger att både han och partiet har försökt stoppa kvinnan.

Foto: Jann Lipka

Den person han anmält är också riksdagsledamot sedan flera år tillbaka. Jens Holm och kvinnan har arbetat nära varandra, men enligt anmälan aldrig haft någon annan typ av relation.

”Påhopp och insinuationer”

I anmälan skriver Jens Holm:

”Jag vill göra en anmälan för ofredande, med stöd i Brottsbalken 4 kap, 7§. Riksdagsledamot XX har ofredat mig, kränkt min personliga sfär och stört mitt arbete sedan 2012. Jag upplever XX påhopp, insinuationer, grundlösa påståenden och långa utläggningar om intima saker som ett ofredande. Ju mer jag försöker värja mig desto värre blir det. Jag har vid upprepade tillfällen bett henne upphöra, men det har snarare gjort saken värre. Det har triggat henne att fortsätta att ta kontakt med mig.”

Enligt anmälan har kvinnan i många år skickat en rad sms och mejl, ofta med mycket privat karaktär, dock inte av sexuell natur. Aftonbladet har tagit del av en rad konversationer som finns med i polisanmälan.

28 sms samma morgon

Som exempel nämns Midsommarafton 2016 då kvinnan ska ha skickat 14 sms och i augusti 2017 28 sms samma morgon.

– Det här har hållit på sedan 2012. Jag har blockat henne och hon har belagts med kontaktförbud, men det har inte hjälpt. Hon beskyller mig för en rad saker, som att jag skulle ha stött på henne, vilket är helt falskt, säger Holm.

V-ledamoten menar att riksdagskollegans kontakter har stört hans arbete.

”XX omfattande interaktioner mot mig har gjort och mina försöka att värja mig mot detta har gjort att mitt uppdrag som riksdagsledamot har försvårats. Jag har fått lägga mycket tid och energi på sådant som jag inte ska behöva ägna mig åt. Interaktionernas intimitet och den gränslösa formen av kontaktsökande har kränkt mig.”

Jens Holm menar att allt startade när kvinnan var ny i riksdagen. De jobbade nära varandra.

– Jag är nog en ganska snäll person och jag tycker att jag har varit korrekt och schyst mot henne. Men inte på något annat sätt än att jag har varit en god kollega, säger Holm.

Företräds av Claes Borgström

Riksdagsledamoten har tagit juridisk hjälp i frågan och bistås nu av förre jämställdhetsombudsmannen, advokaten Claes Borgström.

– Det är klarlagt genom alla sms och mejl att kvinnan under många år har tagit kontakt och talat om privata saker mot hans vilja. Mängden meddelanden har varit så omfattande att anmälan avser det som i brottsbalken kallas för ofredande, säger Borgström.

Jens Holm säger att han gång på gång uppmanat kvinnan att upphöra med all kontakt.

”Jag har flera gånger, främst muntligen, men också per mejl/sms, sagt mycket tydligt till XX att jag inte längre vill ta del av hennes inre liv eller tankar om mig för den delen. Men det respekteras inte av XX. Det här måste därför få ett slut. Jag tycker inte någon ska behöva bli behandlad på det vis som jag nu får stå ut med. Jag vill att min integritet ska respekteras.” skriver han i anmälan.

Holms parti har utrett

Jens Holm har blockerat kvinnan i sin mobil, i sociala medier och också varit öppen mot henne om att han kommer att berätta om alla sms och mejl både för sin fru och för ledningen i Vänsterpartiet.

2015 gjorde han en formell anmälan om ofredandena inom riksdagen.

Vänsterpartiet tog i samband med detta kontakt med en arbetsrättsjurist som också fick ta del av sms och mejl som skickats från kvinnan. Slutsatsen som juristen drog var att kvinnan inte fick kontakta Jens Holm annat än genom V:s ledning och att hennes kontaktförsök inte är acceptabla.

”Problematiskt”

Jens Holm hoppas att hans anmälan ska leda till att kvinnan slutar kontakta honom.

Men han hoppas också att den ska sätta fokus på villkoren som riksdagsledamöterna lever under.

– Både vad man tvingas stå ut med ibland men också hur riksdagen hanterar ledamöter som går över gränsen. Det finns ju väldigt få sanktionsmöjligheter och är upp till partierna att hantera.

Eftersom alla ledamöter är valda på egna mandat från väljarna finns dock inte mycket partierna kan göra, menar Holm.

– Det är problematiskt, säger han.

Kvinnan: Jag är oskyldig

Den utpekade kvinnliga riksdagsledamoten förnekar att hon har kränkt Jens Holm. Hon menar dessutom att det är han som har börjat.

Kvinnan förklarar de många smsen med att det handlar om arbetsrelaterade frågor som måste redas ut.

– Vi riksdagsledamöter jobbar alltid, även på helgerna, säger hon.

– Jag anser mig som helt oskyldig men jag är villig att lösa den här konflikten.

Därefter slår hon fast att den utredning som tidigare gjordes inom riksdagen utformades för att utfalla till Jens Holms fördel.


Vill du ha fler politik- och samhällsnyheter i ditt flöde? Följ Aftonbladet Samhälle på Facebook.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA hos Cervera: Upp till 30-50 % på massor av varor!

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Jens Holm

Claes Borgström

Vänsterpartiet