Så ser förslaget ut

Omfattar 15 punkter

Regeringen har gett vika för kritiken.

På torsdagen presenterade man ett förslag om tillägg till FRA-lagen omfattande 15 punkter.

Den 1 oktober 2009 väntas lagen träda i kraft.

Regeringen ska göra totalt 15 tillägg till signalspaningslagen för att förstärka integritetsskyddet.

De viktigaste förändringarna i förslaget innebär att endast regeringskansliet och försvarsmakten ska ha rätt att beställa signalspaning av FRA.

Tillståndskrav

Till skillnad från nuvarande lag ska även regeringens beställningar omfattas av tillståndskrav. Om FRA ska spana mot en viss fysisk person ska särskilt tillstånd krävas.

En specialdomstol ska inrättas som ska ge tillstånd till uppdragen.

Signalspaningen ska också vara avgränsad till vissa trafikstråk.

Får inte sparas

Därtill ska det finnas en möjlighet för personer som har varit utsatta för signalspaning att få det prövat om den skett på felaktiga grunder.

Regeringen kommer också att föreslå närmare föreskrifter om när och hur insamlad information ska förstöras. Inget råmaterial får sparas i mer än ett år. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

I lagen ska också tydliggöras att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

Publisert: