Karlssons svar: Islamismen kan jämföras med nazism

1 av 2

avKenan Habul

SAMHÄLLE

SD-toppen Mattias Karlsson vill inte svara på frågan varför han jämförde burka med en hakkorsbindel.

– På ett principiellt plan tycker jag dock att islamismen bör kunna jämföras med andra totalitära mördarideologier såsom nazism och att heltäckande slöjor bör kunna betraktas som en islamistisk politisk uniform, skriver han.

Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson säger att han ”sitter illa till” för en telefonintervju med Aftonbladet.

I stället gjordes intervjun per mejl.

Anser du fortfarande att burka kan jämställas med hakkorsbindeln?

– Jag vill i möjligaste mån undvika att legitimera dataintrång och tänker därför inte kommentera några exakta ordval i ett mejl som bara var avsett för mina närmaste partikollegor, men som någon sedan har stulit och givit/sålt till dig. På ett principiellt plan tycker jag dock att islamismen bör kunna jämföras med andra totalitära mördarideologier såsom nazism och kommunism samt att heltäckande slöjor bör kunna betraktas som en islamistisk politisk uniform.

Hur viktig var burkafrågan i valrörelsen 2010?

– Burkafrågan var en relativt viktig symbolfråga 2010.

Varför drev ni den inte aktivt i 2014?

– Varje valrörelse har sitt eget liv och sina egna frågor. 2014 låg vårt fokus mer på att väcka debatt om invandringens volymer och kostnader än på de kulturkrockar som följer i massinvandringens spår. Vi ville till varje pris försöka förhindra den migrationskris och systemkollaps som vi förutsåg och som senare inträffade. Vi torgförde dock vår ståndpunkt i burkafrågan i diverse intervjuer och valenkäter och har aktivt drivit frågan genom motioner sedan riksdagsinträdet 2010.

Varför har frågan tonats ned på senare tid?

– Vi har inte på något medvetet sätt tonat ned frågan. Andra aspekter av invandringsdebatten, inte minst volymfrågan, har dock stått mer i fokus de senaste åren. Flera mediebolag har skärpt sina regler kring annonser från oss vilket gjort det svårare att kampanja kring specifika frågor. Kvinnoförbundet har i viss mån tagit över burkafrågan från partiet. Frågan har också närmast ”automatiskt” återkommit på dagordningen genom enskilda uppmärksammade fall i Sverige samt genom debatter och lagändringar i andra länder. Det har möjligen gjort att vi lagt något mindre krut på att själva försöka lyfta den på dagordningen.

ARTIKELN HANDLAR OM