Sjuktalen ökar oförklarligt – inom alla yrken

avJonathan Jeppsson

SAMHÄLLE

Kraftigt uppåt senaste halvåret: "Ingen förklaring"

Foto: Försäkringskassan

Sjukskrivningarna fortsätter att öka i stadig takt i Sverige.

Men sedan ett halvår tillbaka syns en delvis ny trend – sjukskrivningarna ökar nu tydligare inom alla yrkesgrupper. För stunden saknas en förklaring.

– Det slår över hela linjen. Det är en oroande utveckling, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Sedan 2010 har antalet sjukskrivna ökat i jämn takt. Ökningen har varit störst i yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg.

Men sedan ett halvår tillbaka ser Försäkringskassan ännu en oroväckande trend – sjukskrivningarna ökar nu inom alla yrkesgrupper.

– Det senaste halvåret ökar sjukskrivningar för alla yrken. Det ökar på det breda planet. Det är en oroande utveckling, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Främst kvinnor drabbas

Generellt sett handlar sjukskrivningarna mycket om det psykiska välbefinnandet, och det är främst kvinnor som drabbas.

– Det handlar väldigt mycket om psykisk ohälsa, främst bland kvinnor, men på sluttampen är det också så att det drabbar män i ganska stor omfattning. I flera yrkesgrupper som tidigare legat lågt är ökningen andelsmässigt betydande, säger Jan Larsson.

Någon entydig förklaring till de stigande sjuktalen över hela linjen finns än så länge inte. Jan Larsson nämner ökade krav i arbetslivet och att den psykiska ohälsan ökar även hos skolungdomar, som tänkbara delförklaringar.

Ingen enkel lösning

– Det är väldigt svårt att veta, det är mycket information som vi saknar. Vi skulle behöva veta mer om exempelvis psykosociala faktorer generellt, säger Jan Larsson.

– Vi tror inte att det finns en enkel lösning för att vända det här. Alla aktörer måste dra sitt strå till stacken. För när inflödet når en viss nivå, då fungerar också sjukskrivningsprocessen sämre. Själva administrationen går sämre ju större volymer man har att hantera.