Björklund: Utredaren dömer ut S vallöften

1 av 2

avAnette Holmqvist

SAMHÄLLE

Jan Björklund (L) menar att regeringens särskilda utredare dömer ut Socialdemokraternas främsta vallöften på skolområdet.

– Utredaren sågar löftet om att gymnasiet ska vara obligatoriskt och också om att alla yrkeselever ska tvingas läsa in högskolebehörighet, säger han.

I dag presenterades Gymnasieutredningen som gått igenom hur gymnasiet fungerar i dag och tagit fram förslag på vad som bör förändras.

Liberalernas partiledare Jan Björklund, som var utbildningsminister när den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft 2011, kommenterar utredaren Helén Ängmos förslag.

Tror på slopade kursbetyg

Björklund ger utredaren rätt i frågan om att kursbetygen kan behöva slopas till förmån för ämnesbetyg och instämmer också i att det är ett arbete som kommer att ta tid att genomföra.

– Hon resonerar klokt, men ska man genomföra det måste det till en mycket, mycket stor reform av gymnasiet och då bör man också återinföra en riktig studentexamen, säger Jan Björklund.

Enligt Björklund skulle en studentexamen fungera som ett extra stort nationellt prov under elevernas sista gymnasieår, där samtliga ämneskunskaper skulle prövas.

"Sågar S vallöften"

I övrigt menar Jan Björklund att det tydligaste i utredningen är att Helén Ängmo inte gillar Socialdemokraternas vallöften från 2014.

– Utredaren sågar S två viktigaste vallöften på det här området, dels löftet om ett obligatoriskt gymnasium för alla, dels att alla yrkeselever ska tvingas läsa in gymnasiebehörighet. På båda de punkterna säger utredaren nej. Det välkomnar jag, för båda de reformerna hade varit olyckliga.

Gymnasieminister Anna Ekström (S) menade när hon tog emot utredningen att regeringen kommer att söka samförstånd med andra partier innan gymnasiet görs om.

Är ni intresserade av att delta i sådana samtal?

– Om regeringen ansluter sig till Alliansens och L:s föresatser så är det klart att det öppnar förutsättningar för samförstånd, men vi får först höra vad regeringen säger, säger Björklund.

M: Hoppas regeringen tar utmaningar på allvar

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall framhåller att det är viktigt att ungdomar slutför sin utbildning för att ha möjlighet till jobb.

– Vi kommer noga se över utredningens förslag och hoppas att regeringen tar utmaningarna på allvar och levererar handlingskraftiga förslag, säger hon.

– Övergång till ämnesbetyg ska inte göras i en handvändning utan måste föregås av en noggrann utredning som tittar vidare på vilka konsekvenser en sådan förändring skulle få för elevernas utveckling, lärande och kunskaper. Även förslaget om högskolebehörigheten har vi själva tittar på tidigare och arbetar just nu fram förslag som ska öka yrkesprogrammens attraktivitet.

ARTIKELN HANDLAR OM