Rådmannen: Polisen borde ha överklagat vaktdomen

avOlof Svensson, Susanna Nygren

Polisen ansåg att sex vakter var för olämpliga för yrket – men förvaltningsrätten friade fyra av dem.

Chefsrådman Fredrik Löndahl tycker att polisen borde ha överklagat hans dom.

– Vi hade gärna sett att de överklagade så att vi skulle få praxis i sådant här, säger han.

Foto: Press
Fredrik Löndahl.

Fyra vakter som blivit av med sitt förordnande överklagade till förvaltningsrätten. Alla fyra friades. Mycket tack vare att rätten ansåg att inlägg på Facebook ett år tillbaka i tiden inte är relevant. 

Flera av de grövsta kommentarerna i Facebookgruppen skrevs under 2014 och 2015.

– Vi hade en annan distinktion än polisen där vi tyckte att en del av inläggen var för gamla. Det ska vara aktuella förhållanden. Det måste vara mer aktuellt än ett år tillbaka i tiden. Så vi har i princip bortsett från dem, säger Fredrik Löndahl.

Även inlägg som gjorts under 2016 ansåg förvaltningsrätten olämpliga. Men inte tillräckligt olämpliga för ett definitivt återkallande.

– Vi har tittat på proportionalitetsprincipen. Vad innebär det för den enskilde vakten att inte längre kunna utöva sitt yrke? Det får ganska stora konsekvenser för personen, säger Fredrik Löndahl, chefsrådman.

Är förvånad

Dessutom ansåg rätten att det var olämpligt att utbyta information på Facebook på det viset vakterna hade gjort. Men i den sammanlagda bedömningen friades alla fyra vakter.

Fredrik Löndahl är förvånad över att polisen inte överklagade.

– Vi hade gärna sett att polismyndigheten hade överklagat. Så att vi hade fått praxis. Det här är liksom första gången som det kommer upp att bedöma olämpligheten med inlägg på Facebook.

Jessica Ingelström, dåvarande jurist på rättsavdelningen hos polisen, var den som drev ärendet. Så här säger hon om varför ärendet inte överklagades.

– I vår bedömning måste vi lägga att den enskilde ordningsvakten hade varit utan sitt förordnande i flera månader. De hade de två poliser som vittnade till deras fördel. Dessutom trodde vi inte att vi skulle vinna ett överklagande.

Krävs lagbrott för återkallelse

Vakterna hade kallat två poliser som vittnen. De intygade om deras skötsamhet och att de aldrig hade visat några rasistiska tendenser. Den linjen gick domstolen på.

– Domstolen ansåg att ordningsvakterna inte hade visat dessa åsikter i tjänsten och att de därför inte kunde anses vara olämpliga.

Hon tillägger att förvaltningsrätten generellt är restriktiv med att återkalla förordnanden. Det krävs i princip lagbrott för en återkallelse.