Så ska regeringen lösa krisen i skolan

Löfven öppnar för att begränsa det fria skolvalet

avOlof Svensson

Publicerad:

Krisen i svenska skolan ska brytas – genom att staten tar ett större ansvar.

Stefan Löfven öppnar även för att begränsa det fria skolvalet.

– Man ska ha möjlighet att välja, men det får inte ske på bekostnad av likvärdigheten, säger han.

Kommunaliseringen av den svenska skolan genomfördes för snart trettio år sedan. För- och nackdelarna har sedan dess debatterats flitigt.

I och med Januariavtalet tar Sverige nu ett första steg mot att ge staten ett större inflytande över skolan. Statsminister Stefan Löfven (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) är överens om att det behövs för att lyfta skolan ur krisen.

– Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystem i världen. Vi ska dit igen, säger Stefan Löfven.

1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
”Vi är överens om att staten behöver ha ett större ansvar, för likvärdighetens skull”, säger Löfven.

Arkitekten bakom kommunaliseringen av skolan var dåvarande skolminister Göran Persson. Stefan Löfven svarar varken ja eller nej på frågan om det, med facit i hand, var ett felaktigt beslut. Socialdemokraterna har tidigare sagt nej till ett återförstatligande, medan Liberalerna drivit på.

– Alla tider har sina utmaningar. Det finns en stark poäng att kommuner är engagerade i skolan. Nu vill vi se vad det här kan innebära, säger Löfven.

”Staten behöver ha ett större ansvar”

Exakt hur statens roll i skolan ska se ut ska utredas och förhandlas fram mellan S, MP, C och L. Löfven eller Ekström vill inte uttala sin om några detaljer.

– Men vi är överens om att staten behöver ha ett större ansvar, för likvärdighetens skull, säger Löfven.

Vad löser man för problem med ett förstatligande?

– Det blir en senare fråga, det som är viktigt nu är att ta fram underlag, säger Anna Ekström.

Svensk skola har under årtionden tampats med sjunkande resultat. En tredjedel av eleverna klarar inte gymnasiet. Segregationen ökar, fler lärare sjukskriver sig och lärarbristen avtar inte.

Att bryta segregationen och öka likvärdigheten är en regeringens mest prioriterade skolfrågor. Forskare har länge pekat ut det fria skolvalet som en anledning att det ser ut som det gör. Elever från resursstarka hem gynnas medan elever vars föräldrar inte gör aktiva val straffas.

Kan ändra det fria skolvalet

Löfven och Ekström är inte nöjda med utvecklingen.

– Vi utgår från att man ska ha möjlighet att välja, men det får inte ske på bekostnad av likvärdigheten. Det har med skolresultaten att göra, men det har också med hela vårt samhälle att göra. Det här är ett typiskt exempel på vad vi menar när vi säger att vi ska ha ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Varför vill ni ha kvar det fria skolvalet?

– Vi är övertygade om att det är möjligt att förena en sådan möjlighet med en stärkt likvärdighet. De fria skolvalet är en uppställning av bestämmelser. Delar kan vi faktiskt ändra på, säger Anna Ekström.

Hon nämner bland annat friskolors urvalssystem. Systemet gynnar elever som är födda tidigt på året eller inte flyttar eftersom föräldrarna då har möjlighet att tidigt placera sina barn i kö. Regeringen vill i stället att friskolor ska ha ett regelsystem som gynnar likvärdighet. Hur det ska se ut är under utredning.

Svek vallöftet om vinstbegränsningar

Ni gick till val på att begränsa vinster i skolan, nu sviker ni det löftet. Hur känns det?

– Det var ett vallöfte från Socialdemokraterna. I Januariavtalet har vi åtagit oss att inte i regeringsställning lägga fram sådana förslag, det kommer vi förstås följa, säger Ekström.

Ni vill införa mobilförbud. Men redan i dag har lärare möjlighet att beslagta mobiler. Är inte bara detta symbolpolitik?

– I dag måste en lärare som tycker att mobilen stör argumentera med eleven, eller stödja sig på ett lokalt beslut. Vi vill vända på det. Utgångspunkten ska vara att på lektionen har man inte mobiltelefoner med. Två tredjedelar av lärarna säger att de blir störda av mobiltelefoner i undervisningen, varje dag, säger Anna Ekström.

Det råder lärarbrist i Sverige, hur ska ni göra yrket mer attraktivt?

– Vi vill se till att få fler yrkesgrupper som jobbar i skolan. Lärarassistenter, socialpedagoger och socionomer. Många lärare vittnar om att de får ta stort ansvar också i sociala frågor. Därför är det viktigt att stärka lärarrollen, så att lärare får ägna sig åt att undervisa, säger Anna Ekström.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM