Åklagaren: Kan lägga fram ny bevisning i hovrätten

avJonathan Jeppsson, Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

SD:s Martin Kinnunen frias i tingsrätten från misstankarna om grovt skattebrott vid sex tillfällen och grovt bokföringsbrott.

Men åklagaren överväger nu om han ska överklaga, i så fall med helt ny bevisning.

– De uppgifter som framkommit kan få mycket stor betydelse i hovrätten, säger åklagare Jacob Holmberg.

Sverigedemokraternas tidigare ekonomichef döms dock till villkorlig dom och samhällstjänst i 120 timmar för medhjälp till bokföringsbrott.

Han frikänns dock från medhjälp till grovt skattebrott.

"Tingsrätten har kommit fram till att åtalet mot Martin Kinnunen ska ogillas. Vid denna bedömning har tingsrätten inte haft anledning att pröva om han ska skiljas från uppdraget som riksdagsledamot", skriver tingsrätten i domen.

Den f d ekonomichefens brott består i att han löpande har underlåtit att bokföra "uppkomna affärshändelser" i Samtid & Framtid AB under 2013.

120 timmars samhällstjänst motsvarar fängelsestraff i fyra månader.

Överväger att överklaga

Åklagare Jacob Holmberg menar att han nu har tre veckor på sig att avgöra om han ska överklaga till hovrätten. Han hävdar att de uppgifter som framkommit i tidningen Expressen, och som pekar på att Martin Kinnunen kan ha ljugit om vad han egentligen visste, kan spela en viktig roll i en eventuell hovrättsförhandling.

– Uppgifterna är synnerligen intressanta, och det är uppgifter som kan få mycket stor betydelse i hovrätten om det visar sig att uppgifterna stämmer. Vi behöver gå till botten med det här och i så fall kan man ta med det som tillkommande bevisning i en hovrättsprocess, säger Jacob Holmberg.

Kinnunen frias på samtliga punkter

Kinnunen stod åtalad för flera fall av grova skattebrott men även grovt bokföringsbrott som rörde fallet kring bolaget Samtid & Framtid. Enligt åtalet fanns stora brister i bolagets hantering under tiden för överföringar av miljonbelopp till f.d. SD-toppen Erik Almqvist under 2013.

Martin Kinnunen, då pressekreterare till partiledaren Jimmie Åkesson, var ensam styrelseledamot i Samtid & Framtid och under 2013 genomfördes där ingen löpande bokföring och momsdeklarationer ska ha lämnats in på ett felaktigt sätt, enligt åklagaren.

Domaren Anders Larsson vid Södertörns tingsrätt höll efter att domen meddelats en presskonferens.

– Martin Kinnunen frias av olika skäl. I vissa avseenden har tingsrätten kommit fram till att det inte ens har lämnats oriktiga uppgifter till Skatteverket. Det gäller bland annat avtalet med den medtilltalade konsulten, där åklagaren har påstått att fakturorna var osanna. Det har domstolen kommit fram till att de inte kan anses vara, säger han.

”Det har lämnats oriktiga uppgifter”

Han säger dock att tingsrätten anser att det har lämnats oriktiga uppgifter.

– Men vi har bedömt att varken Kinnunen eller den medtilltalade har haft uppsåt i förhållande till att det har lämnats en oriktig uppgift, säger Larsson.

Han säger så här om att den före detta ekonomichefen i SD döms till medhjälp till bokföringsbrott.

– Det var något som han också hade erkänt. Han har erkänt att han låtit bli att göra den löpande bokföringen under 2013. Han har berättat vid förhandlingen att han har skjutit på det här och att det inte blivit av.

Kinnunen: ”Det är skönt”

Martin Kinnunen själv var nöjd efter utfallet i rätten.

– Det är skönt, det var det här utfallet jag trodde på, men man kan ju aldrig vara säker  i de här sammanhangen. Det är klart att åklagaren nu måste fundera på om han ska överklaga, när han lägger fram ett åtal ska ju han vara säker på en fällande dom.

Åklagaren har sagt att han eventuellt ska överklaga, med helt ny bevisning.

– Det har genomförts en otroligt omfattande utredning under ett och ett halvt år. Det är över 600 sidor i förundersökningen och man har hållit närmare 40 förhör. Jag tror väl att om det funnits komprometterande uppgifter mot mig så hade de kommit fram, säger Kinnunen.

Nu hoppas SD-politikern kunna fokusera fullt ut på sitt riksdagsuppdrag.

– Jag tycker inte jag misskött mig på något sätt, men det är klart att det tar energi.

Har du någon anledning att vara självkritisk?

– Det har begåtts fel och det har vi varit öppna med hela tiden. Men utefter den information jag haft vid varje tillfälle har jag svårt att se att jag hade kunnat agera annorlunda eftersom jag fick information om att saker fungerade bra.

Kinnunen hade lämnat riksdagen om han dömts till fängelse i 18 månader, vilket var vad åklagaren yrkade på.

Publicerad: