Hadžialić: Fler nyanlända ska få yrkesutbildning

avAnette Holmqvist

Pengar öronmärks till 2 000 platser inom SFI

Aida Hadžialić.

Nu ska Svenska för invandrare, SFI, bli mer yrkesinriktat.

Regeringen öronmärker pengar till 2 000 platser för nyanlända som ska utbildas i bristyrken.

– Om vi får de nyanlända att få dessa kompetenser så kan de också snart bli nyanställda. Vi vet att yrkesutbildningar ger jobb, säger Aida Hadžialić (S).

I dag kommer regeringens satsning på 100 miljoner kronor, som öronmärks till 2 000 SFI-platser inom den kommunala yrkesutbildningen, att spikas. Det blir därmed möjligt att kombinera svenskastudier med utbildning till yrken som till exempel elektriker och undersköterskor.

Ska ge snabbare etablering

Enligt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić är satsningen en del i arbetet för att få nyanlända i jobb.

– Sverige har tagit det största ansvaret i hela Europa och nu måste vi se till att de som kommer etableras så fort som möjligt. Regeringen gör en rad insatser för att detta ska ske, en av dem är att vi investerar i yrkesutbildningar som vi vet leder till jobb, säger hon.

– Vi har många branscher som står på tå för att nyanställa dem som har yrkesutbildats. Man kan nästan säga att yrkesutbildningarna är bristyrkesutbildningar. Det handlar till exempel om jobb inom industrin, bygg, vården, omsorgen och restaurangsektorn.

Ska kunna komplettera betyg

Pengarna till SFI-satsningen ska användas för att utbilda nyanlända i nya yrken men också till möjligheten att komplettera tidigare betyg till svenska krav.

Andra delar i regeringens satsning på nyanlända handlar till exempel om att inom studieförbunden utbilda 50 000 personer före årsskiftet och att få fler lärare att bli behöriga även som SFI-utbildare.

ARTIKELN HANDLAR OM