Könsstympning

Så ska könsstympning av flickor stoppas

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Fler flickor som är i riskzonen för att bli könsstympade ska upptäckas.

Och förståelsen för redan utsatta ska öka i skola och vård.

– Det här är en ytterst allvarlig kränkning av flickor och kvinnor, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Annika Strandhäll och Åsa Regnér vill ta krafttag mot kvinnlig könsstympning.
Annika Strandhäll och Åsa Regnér vill ta krafttag mot kvinnlig könsstympning.

Regeringen fattade i dag beslut om att skärpa Socialstyrelsens uppdrag att arbeta mot könsstympning.

En utredning ska gå genom vad som redan görs, vilka stödbehov utsatta flickor och kvinnor har samt ta fram förslag på hur kunskaperna kan öka hos personal som möter könsstympade, till exempel inom sjukvård och skola.

En handlingsplan för nya eller ökade insatser ska läggas fram senast i mars nästa år.

– Utöver att det här är en väldig kränkning och ett tydligt uttryck för kvinnoförtryck, så innebär det också ett väldigt starkt lidande av de flickor och kvinnor som är utsatta, säger Annika Strandhäll.

7000 flickor utsatta

Uppskattningar har visat att det finns cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade. Av dessa beräknas cirka 7000 vara under 18 år. De flesta kommer från länder som Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia.

Samtidigt vilar hotet om att bli stympad över många fler flickor. Med ökade kunskaper om problematiken hoppas regeringen att fler flickor och kvinnor ska våga söka hjälp. Det är redan i dag förbjudet med könsstympning i Sverige, men många flickor skickas till sina ursprungsländer för att omskäras.

– Det finns i dag inga kända fall av könsstympning utförd i Sverige, de fall som är kända har skett i andra länder. Det är viktigt att känna till att även könsstympning som sker utomlands kan prövas i svensk domstol. Kravet på så kallad dubbel straffbarhet togs bort 1999 för detta brott, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S).

Blir inga könskontroller

Tidigare har det diskuterats om det borde göras kontroller av flickor för att se om de är könsstympade. Men något sådant vill inte regeringen se.

Man hoppas i stället att en ökad kunskap i dessa grupper samt i samhället i stort ska minska problemet.

Riskerar inte det här att bli ett slag i luften, eftersom många redan är könsstympade när de kommer till Sverige?

– Nej, jag tycker inte det. Frågan måste upp ännu mer på den svenska dagordningen, även om den ju diskuteras numera. Vi behöver öka kunskapen. Utifrån den inventering som görs ska Socialstyrelsen ta fram väldigt konkreta förslag till ytterligare åtgärder, säger Strandhäll.

Åsa Regnér slår fast att det handlar om en viktig jämställdhetsfråga.

”Jämställdhet gäller alla”

– Jämställdhet gäller alla i Sverige. Här har alla människor lika värde och kvinnor och män ska ha lika möjligheter. Kvinnor ska ha makt att bestämma över sina egna kroppar och kunna leva utan rädsla för att utsättas för våld och övergrepp, säger hon och slår fast att Sverige ”självklart aldrig kan acceptera könsstympning”.

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Gunilla Ek, 72, räddar kvinnor från könsstympning

ÄMNEN I ARTIKELN

Könsstympning

Skola & utbildning

Annika Strandhäll

Åsa Regnér

Socialstyrelsen

Jämställdhet